بورس۲۴
1403/01/29
15:28
کاهش شدت خروج پول از بورس

معاملات امروز متعادل تر از دیروز و با بهبود تقاضا همراه بود. ۵۴ درصد از نمادها با افزایش قیمت نسبت به روز قبل داد و ستد شدند. پس از اتمام زمان بازار حدود ۱۷۰ صف خرید و ۱۹۰ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند که ارزش آن ها به ترتیب کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان و ۴۶۰ میلیارد تومان بود.

بورس۲۴ : معاملات امروز متعادل تر از دیروز و با بهبود تقاضا همراه بود. ۵۴ درصد از نمادها با افزایش قیمت نسبت به روز قبل داد و ستد شدند. پس از اتمام زمان بازار حدود ۱۷۰ صف خرید و ۱۹۰ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند که ارزش آن ها به ترتیب کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان و ۴۶۰ میلیارد تومان بود.


سهم حقیقی ها از کل خریدها و فروش ها در ۸۰ درصد برابر بود.


خالص ارزش معاملات خرد با افت ۳۱ درصدی نسبت به دیروز به محدوده ۱,۸۹۰ میلیارد تومان برگشت. بیشترین معاملات مربوط به گروه های خودرو و ساخت قطعات به مبلغ ۲۶۸ میلیارد تومان، محصولات شیمیایی ۱۹۸ میلیارد تومان و فلزات اساسی به مبلغ ۱۸۱ میلیارد تومان بود.


حقیقی ها ۴۲ میلیارد تومان نقدینگی از بورس بیرون کشیدند که کاهش قابل توجهی نسبت به خروج پول خرد دیروز داشت.


نمادهای آریا، ثفارس، فخوز، وپاسار، وکار، تفارس، زاگرس، خودرو، خساپا، نخریس و شگستر در صدر حمایت حقوقی ها قرار گرفتند.


حقیقی ها عمدتا وبملت، کفرا، فولاد، ذوب، مبین، بفجر، حکشتی، صبا و واعتبار خریداری کردند.


با د رنظر گرفتن صندوق های سهامی قابل معامله تراز پول خرد مثبت ۲۹ میلیارد تومان بود و ارزش معاملات خرد به حدود ۲,۵ همت رسید.


تراز پول خرد صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله پس از ۴ روز معاملاتی مثبت شد و ۵۸۴ میلیارد تومان از نقدینگی حقیقی ها را به خود جذب کردند.


شاخص کل ۶ هزار واحد رشد کرد و به ارتفاع ۲ میلیون و ۲۰۸ هزار واحد رسید. فملی، فولاد، فارس، شپنا، شستا و نوری بیشترین اثر مثبت و تاپیکو عمده ترین اثر منفی را بر آن داشتند.


شاخص هموزن فقط ۳۷۹ واحد رشد داشت و بدون تغییر قابل توجهی نسبت به دیروز بالای سطح ۷۲۳ هزار واحد قرار گرفت. شاخص فرابورس نیز تنها ۱۲ واحد بالا رفت.


وضعیت بازار در فروردین ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

۵فروردین

۳,۵۰۰

۲۹۰

۲,۲۳۶,۳۴۸

۷۵۸,۱۰۶

۶فروردین

۴,۶۰۰

۸۳

۲,۲۵۳,۶۰۴

۷۶۷,۰۶۸

۷فروردین

۴,۰۰۰

-۶۲

۲,۲۴۹,۴۱۶

۷۶۷,۶۳۹

۸فروردین

۴,۰۲۰

۱۸۳

۲,۲۶۱,۳۹۸

۷۷۰,۴۵۸

۱۱فروردین

۳,۶۰۰

-۳۴

۲,۲۶۱,۱۷۲

۷۷۰,۲۱۱

۱۴فروردین

۴,۱۸۰

-۵۵۵

۲,۲۴۵,۴۴۵

۷۵۹,۸۲۷

۱۵فروردین

۳,۳۸۰

-۲۸۴

۲,۲۵۰,۹۰۶

۷۵۹,۶۹۶

۱۸فروردین

۵,۳۹۰

-۱,۱۰۰

۲,۲۳۰,۹۹۶

۷۴۳,۴۰۵

۱۹فروردین

۳,۸۲۰

-۲۱۵

۲,۲۳۴,۹۸۹

۷۴۱,۱۶۱

۲۰فروردین

۳,۰۸۰

۴

۲,۲۵۴,۸۵۲

۷۴۹,۵۷۱

۲۱فروردین

۳,۷۶۰

-۳۷۸

۲,۲۶۱,۸۹۹

۷۵۱,۳۱۷

۲۵فروردین

۴,۸۰۰

-۱,۷۹۰

۲,۲۰۷,۹۷۹

۷۲۶,۲۱۸

۲۶فروردین

۱,۳۰۰

-۵۷۲

۲,۱۹۶,۷۸۱

۷۲۳,۵۴۳

۲۷فروردین

۲,۴۰۰

۱۲۰

۲,۲۰۶,۹۰۷

۷۲۶,۰۰۰

۲۸فروردین

۲,۷۴۰

-۵۷۵

۲,۲۰۱,۹۰۸

۷۲۳,۱۶۶

۲۹فروردین

۱,۸۹۰

-۴۲

۲,۲۰۸,۲۱۴

۷۲۳,۵۶۶

مجموع

۵۶,۴۶۰

-۴,۹۲۷

۰.۶٪

-۲.۶٪

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

سآبیک

۰.۳

۰.۸

۱

۰.۲۳

۲

سیتا

۱.۳

۱.۳

۱

۰.۱

۳

بترانس

۳۴.۸

۶.۷

۱

۱

۴

بسویچ

۰.۷

۰.۳

۱

۰.۱

۵

کرمان

۱۲۷.۱

۱۴.۲

۱

۱

۶

سپرمی

۰.۲

۰.۹

۱

۱

۷

فگستر

۰.۷

۰.۲

۱

۱

۸

غدام

۰.۱

۰.۴

۱

۰.۲۴

۹

بوعلی

۰.۵

۳.۸

۱

۰.۳۹

۱۰

نبروج

۰.۰

۰.۰

۱

۱

۱۱

قاسم

۲.۹

۱.۲

۱

۱

۱۲

سقاین

۱.۵

۰.۷

۱

۰.۲۴

۱۳

سخوز

۰.۳

۱.۶

۱

۰.۵۵

۱۴

نوری

۰.۷

۱۱.۶

۱

۰.۹۸

۱۵

نیان

۰.۵

۱.۹

۱

۱

۱۶

فولاد

۵۲.۶

۲۶.۷

۱

۱

۱۷

ولکار

۳.۱

۱.۰

۱

۰.۶۲

۱۸

پتایر

۸.۲

۱.۷

۱

۱

۱۹

فلوله

۱۱.۰

۳.۳

۱

۱

۲۰

سمگا

۱۱.۳

۳.۰

۱

۱

۲۱

فسبزوار

۱.۳

۵.۰

۱

۰.۷۹

۲۲

فرود

۴.۳

۱.۷

۱

۱

۲۳

فنورد

۰.۶

۰.۷

۱

۰.۵

۲۴

کتوکا

۱.۲

۱.۳

۱

۱

۲۵

جم پیلن

۰.۲

۳.۱

۱

۰.۳۱

۲۶

وپویا

۱.۴

۰.۵

۰.۹۹

۰.۹۳

۲۷

شسینا

۱۱.۹

۴.۹

۰.۹۹

۰.۷۲

۲۸

وصنا

۱.۲

۰.۲

۰.۹۹

۰.۱۶

۲۹

دتماد

۰.۳

۲.۰

۰.۹۹

۰.۹۹

۳۰

داوه

۱.۸

۱.۸

۰.۹۹

۰.۹۹

۳۱

کرازی

۳۷.۸

۴.۶

۰.۹۹

۰.۹۹

۳۲

کدما

۰.۳

۲.۰

۰.۹۹

۰.۹۹

۳۳

ثشرق

۰.۳

۱.۰

۰.۹۹

۰.۶۶

۳۴

همراه

۴.۹

۲.۱

۰.۹۹

۰.۱۷

۳۵

فملی

۳۴.۲

۲۴.۵

۰.۹۹

۰.۹۹

۳۶

وزمین

۰.۱

۰.۰

۰.۹۹

۰.۹۹

۳۷

ثبهساز

۲۲.۳

۶.۱

۰.۹۹

۰.۸۱

۳۸

ساوه

۰.۱

۱.۷

۰.۹۹

۰.۹۹

۳۹

معیار

۰.۷

۰.۳

۰.۹۹

۰.۱۲

۴۰

وهامون

۰.۶

۰.۲

۰.۹۹

۰.۹۹

۴۱

فپنتا

۰.۴

۲.۱

۰.۹۹

۰.۹۷

۴۲

کلوند

۳.۳

۱.۶

۰.۹۹

۰.۹۹

۴۳

بفجر

۴.۷

۱۰.۶

۰.۹۹

۰.۹۹

۴۴

سصوفی

۰.۴

۱.۵

۰.۹۹

۰.۷۵

۴۵

شسپا

۸.۰

۳.۹

۰.۹۹

۰.۳۳

۴۶

وسین

۲.۰

۰.۴

۰.۹۹

۰.۲

۴۷

سغرب

۰.۱

۰.۲

۰.۹۹

۰.۱۵

۴۸

واعتبار

۱۰.۶

۳.۹

۰.۹۹

۰.۹۹

۴۹

والماس

۳.۶

۱.۰

۰.۹۹

۰.۹۹

۵۰

مدیریت

۱.۶

۰.۴

۰.۹۹

۰.۹۹

۵۱

فروی

۲.۷

۱.۰

۰.۹۹

۰.۹۹

۵۲

فاسمین

۱۷.۸

۷.۸

۰.۹۹

۰.۹۹

۵۳

تپمپی

۱.۳

۱.۴

۰.۹۹

۰.۹۹

۵۴

غاذر

۰.۲

۰.۴

۰.۹۹

۰.۲۶

۵۵

خکرمان

۳.۴

۱.۷

۰.۹۹

۰.۹۹

۵۶

ساذری

۰.۲

۰.۲

۰.۹۹

۰.۰۹

۵۷

وایرا

۰.۱

۰.۰

۰.۹۹

۰.۰۲

۵۸

غیوان

۰.۰

۰.۰

۰.۹۹

۰.۹۹

۵۹

سلار

۰.۶

۰.۲

۰.۹۸

۰.۹۸

۶۰

غبشهر

۵.۰

۱.۰

۰.۹۸

۰.۳۶

۶۱

شصفها

۰.۰

۰.۴

۰.۹۸

۰.۱۷

۶۲

تنوین

۰.۷

۰.۱

۰.۹۸

۰.۰۵

۶۳

برکت

۹.۷

۵.۰

۰.۹۸

۰.۹۸

۶۴

وصنعت

۸.۹

۱.۳

۰.۹۸

۰.۷

۶۵

لپارس

۰.۳

۱.۰

۰.۹۸

۰.۶۷

۶۶

سکارون

۱.۳

۰.۴

۰.۹۸

۰.۲۱

۶۷

شپاکسا

۵.۷

۱.۰

۰.۹۸

۰.۶۹

۶۸

غزر

۱۵.۳

۳.۵

۰.۹۸

۰.۹۸

۶۹

کاما

۱۰.۱

۳.۴

۰.۹۸

۰.۸۲

۷۰

زقیام

۴.۸

۱.۷

۰.۹۸

۰.۷۵

۷۱

دفارا

۰.۶

۱.۶

۰.۹۸

۰.۸۷

۷۲

خبازرس

۰.۱

۰.۲

۰.۹۸

۰

۷۳

چکارن

۱۰.۲

۳.۷

۰.۹۸

۰.۹۲

۷۴

ممسنی

۰.۰

۰.۰

۰.۹۸

۰

۷۵

هرمز

۲۴.۶

۱۰.۴

۰.۹۸

۰.۹۸

۷۶

دهدشت

۰.۰

۰.۰

۰.۹۸

۰

۷۷

وگستر

۰.۶

۰.۹

۰.۹۸

۰.۸

۷۸

کسرا

۱۸.۱

۸.۲

۰.۹۸

۰.۹۲

۷۹

شاملا

۰.۳

۰.۶

۰.۹۸

۰.۱۶

۸۰

درازی

۰.۷

۱.۱

۰.۹۸

۰.۹۸

۸۱

شتران

۵۱.۱

۱۵.۲

۰.۹۸

۰.۹۸

۸۲

وسپه

۳.۹

۱.۷

۰.۹۸

۰.۳۳

۸۳

اوان

۰.۳

۰.۳

۰.۹۸

۰.۹۸

۸۴

شگویا

۲.۳

۴.۲

۰.۹۷

۰.۹۷

۸۵

سشرق

۰.۴

۰.۶

۰.۹۷

۰.۳۹

۸۶

وتوصا

۶.۹

۰.۷

۰.۹۷

۰.۴۸

۸۷

بهپاک

۱.۵

۰.۵

۰.۹۷

۰.۸۵

۸۸

خاهن

۳.۰

۰.۹

۰.۹۷

۰.۱۹

۸۹

ثتوسا

۰.۲

۱.۵

۰.۹۷

۰

۹۰

بکام

۷.۴

۱.۹

۰.۹۷

۰.۹۷

۹۱

چکاپا

۲۵.۰

۶.۵

۰.۹۷

۰.۹۷

۹۲

سپیدار

۰.۰

۰.۲

۰.۹۷

۰.۰۵

۹۳

کخاک

۱.۰

۱.۵

۰.۹۷

۰.۶۹

۹۴

ما

۰.۸

۰.۳

۰.۹۷

۰.۱۳

۹۵

کازرو

۰.۳

۰.۵

۰.۹۷

۰.۲۶

۹۶

حخزر

۲.۳

۳.۹

۰.۹۷

۰.۹۷

۹۷

شفارس

۱۵.۶

۲.۹

۰.۹۷

۰.۸۶

۹۸

فخوز

۱۶.۶

۶.۵

۰.۹۷

۰.۵۴

۹۹

سخاش

۱.۰

۰.۳

۰.۹۷

۰.۲

۱۰۰

دتوزیع

۰.۴

۰.۸

۰.۹۷

۰.۹۷

۱۰۱

وسکاب

۳.۱

۰.۵

۰.۹۶

۰.۳

۱۰۲

وجامی

۱.۲

۰.۳

۰.۹۶

۰.۹۶

۱۰۳

تکیمیا

۶.۲

۱.۲

۰.۹۶

۰.۹۱

۱۰۴

پکرمان

۰.۰

۰.۱

۰.۹۶

۰

۱۰۵

ومعلم

۱.۰

۰.۲

۰.۹۶

۰.۹۶

۱۰۶

شتوکا

۰.۲

۰.۱

۰.۹۶

۰.۹۶

۱۰۷

تبرک

۰.۱

۰.۱

۰.۹۶

۰.۹۶

۱۰۸

شتهران

۰.۲

۰.۲

۰.۹۶

۰

۱۰۹

ارفع

۰.۴

۱.۱

۰.۹۶

۰.۱۹

۱۱۰

ثزاگرس

۰.۰

۰.۱

۰.۹۶

۰

۱۱۱

غپونه

۱.۴

۰.۹

۰.۹۶

۰.۶۴

۱۱۲

وتعاون

۱.۲

۰.۱

۰.۹۶

۰.۹۶

۱۱۳

حسیر

۱.۰

۱.۲

۰.۹۶

۰.۹۶

۱۱۴

سپاها

۱.۴

۳.۱

۰.۹۶

۰.۹۶

۱۱۵

پرسپولیس

۰.۶

۰.۱

۰.۹۶

۰.۰۶

۱۱۶

وثخوز

۰.۰

۰.۱

۰.۹۵

۰

۱۱۷

سباقر

۰.۲

۰.۵

۰.۹۵

۰.۲۴

۱۱۸

کاوه

۲.۵

۲.۹

۰.۹۵

۰.۲۶

۱۱۹

دتولید

۱.۷

۱.۸

۰.۹۵

۰.۹۵

۱۲۰

ثباغ

۰.۱

۰.۲

۰.۹۵

۰.۹۵

۱۲۱

کابگن

۰.۰

۰.۰

۰.۹۵

۰.۹۵

۱۲۲

فرابورس

۱۴.۵

۱۰.۷

۰.۹۵

۰.۹۵

۱۲۳

غبهار

۱.۰

۱.۶

۰.۹۵

۰.۹۵

۱۲۴

ثامید

۷.۱

۱.۴

۰.۹۵

۰.۴۸

۱۲۵

پکویر

۱۴.۴

۷.۶

۰.۹۵

۰.۹۵

۱۲۶

بورس

۷.۱

۳.۸

۰.۹۵

۰.۹۵

۱۲۷

غدیس

۲.۵

۳.۷

۰.۹۵

۰.۹۵

۱۲۸

نوین

۰.۹

۰.۱

۰.۹۵

۰.۹۵

۱۲۹

غکورش

۵.۵

۴.۰

۰.۹۵

-۰.۱۴

۱۳۰

دزهراوی

۱.۶

۰.۸

۰.۹۵

۰.۵۷

۱۳۱

وبانک

۱۲.۲

۱۵.۷

۰.۹۴

۰.۹۴

۱۳۲

فنر

۵.۳

۵.۱

۰.۹۴

۰.۹۴

۱۳۳

فالوم

۰.۸

۰.۹

۰.۹۴

۰.۲۶

۱۳۴

فسپا

۱.۰

۰.۸

۰.۹۴

۰.۵۹

۱۳۵

شبندر

۱۰.۳

۱۱.۰

۰.۹۴

۰.۹۴

۱۳۶

حسینا

۰.۹

۲.۸

۰.۹۴

۰.۷۸

۱۳۷

شصدف

۰.۸

۲.۹

۰.۹۴

۰.۹۴

۱۳۸

کروی

۱.۱

۰.۷

۰.۹۴

۰.۳۱

۱۳۹

فمراد

۰.۶

۰.۷

۰.۹۴

۰.۴۳

۱۴۰

فجر

۱.۶

۰.۹

۰.۹۴

۰.۱۹

۱۴۱

سمتاز

۰.۰

۰.۰

۰.۹۴

۰

۱۴۲

غمهرا

۰.۷

۰.۵

۰.۹۴

۰.۳۱

۱۴۳

وکغدیر

۲.۵

۳.۵

۰.۹۳

۰.۲۹

۱۴۴

شپارس

۰.۵

۰.۳

۰.۹۳

۰.۱۹

۱۴۵

وبیمه

۵.۷

۰.۷

۰.۹۳

۰.۴۲

۱۴۶

کفرا

۱۱.۱

۱۰.۸

۰.۹۳

۰.۹۳

۱۴۷

ولساپا

۲۹.۱

۳.۲

۰.۹۳

۰.۸۳

۱۴۸

شفارا

۸.۴

۵.۶

۰.۹۲

۰.۹۲

۱۴۹

دکوثر

۰.۴

۰.۴

۰.۹۲

۰.۲۸

۱۵۰

کماسه

۶.۷

۴.۴

۰.۹۲

۰.۹۲

۱۵۱

کرومیت

۳.۰

۶.۷

۰.۹۲

۰.۹۲

۱۵۲

شاروم

۱.۸

۲.۲

۰.۹۲

۰.۹۲

۱۵۳

حآسا

۱.۵

۱.۲

۰.۹۲

۰.۹۲

۱۵۴

فغدیر

۳.۴

۳.۰

۰.۹۱

۰.۲۳

۱۵۵

فارس

۷.۱

۵.۶

۰.۹

۰.۳۸

۱۵۶

سغدیر

۱.۳

۱.۲

۰.۹

۰.۴۵

۱۵۷

سکرد

۰.۶

۰.۵

۰.۸۹

۰.۲۲

۱۵۸

فایرا

۰.۴

۰.۲

۰.۸۹

۰

۱۵۹

شکف

۰.۱

۰.۲

۰.۸۹

۰.۲۲

۱۶۰

کالا

۶.۴

۵.۰

۰.۸۹

۰.۸۹

۱۶۱

غشصفا

۲.۴

۱.۶

۰.۸۸

۰.۵۸

۱۶۲

بیوتیک

۰.۹

۲.۱

۰.۸۸

۰.۸۸

۱۶۳

شپنا

۳۷.۶

۲۱.۶

۰.۸۸

۰.۸۸

۱۶۴

اسیاتک

۱۲.۸

۸.۹

۰.۸۷

۰.۸۷

۱۶۵

شجم

۱.۱

۰.۸

۰.۸۷

۰.۸۷

۱۶۶

مادیرا

۵.۱

۳.۱

۰.۸۴

۰.۸۴

۱۶۷

فباهنر

۱۰.۶

۵.۳

۰.۸۱

۰.۸۱

۱۶۸

فسوژ

۰.۸

۱.۶

۰.۷۸

۰.۷۸

۱۶۹

چخزر

۰.۲

۱.۲

۰.۶۷

۰.۸۹

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

ثغرب

۳.۲

۳.۸

۲

قتربت

۰.۷

۰.۳

-۰.۱۵

۳

وبشهر

۴.۰

۱.۵

-۰.۳۷

۴

ورازی

۱۲.۰

۱.۵

۵

وسالت

۰.۸

۰.۵

-۰.۱۷

۶

سدشت

۰.۲

۱.۴

-۰.۲۷

۷

کصدف

۰.۳

۰.۶

-۰.۳۲

۸

کورز

۰.۵

۰.۲

-۰.۱

۹

خپویش

۲.۶

۴.۱

۱۰

حگهر

۰.۵

۰.۲

-۰.۱۹

۱۱

وامیر

۰.۰

۱.۱

-۰.۵۴

۱۲

سکرما

۰.۳

۰.۹

-۰.۳۹

۱۳

بتهران

۱۵.۱

۳.۴

۱۴

ولصنم

۴.۷

۱.۵

-۰.۸۱

۱۵

سصفها

۲.۶

۶.۹

-۰.۵۵

۱۶

غنوش

۶.۲

۶.۸

-۰.۸۲

۱۷

خمهر

۳۱.۶

۹.۱

-۰.۷۹

۱۸

وثوق

۰.۱

۰.۲

-۰.۱

۱۹

وبصادر

۶۱.۴

۱۱.۶

-۰.۵۳

۲۰

فبیرا

۰.۱

۰.۰

۰

۲۱

قیستو

۱.۶

۱.۹

-۰.۷۵

۲۲

غشوکو

۱.۰

۰.۷

-۰.۴۳

۲۳

بهیر

۰.۰

۰.۰

۰

۲۴

ددانا

۰.۱

۰.۴

-۰.۱۱

۲۵

قشرین

۰.۲

۰.۱

-۰.۰۴

۲۶

فن آوا

۰.۱

۰.۰

۰

۲۷

فروس

۱۱.۲

۳.۱

-۰.۹۹

-۰.۹۲

۲۸

آینده

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۹

۰

۲۹

خمحور

۱.۲

۰.۵

-۰.۹۹

-۰.۲۹

۳۰

سجام

۵.۲

۱.۷

-۰.۹۹

-۰.۹۳

۳۱

تمحرکه

۰.۱

۰.۲

-۰.۹۹

-۰.۱۲

۳۲

خلیبل

۰.۵

۰.۱

-۰.۹۹

-۰.۰۴

۳۳

ولغدر

۱.۴

۰.۶

-۰.۹۹

-۰.۳۵

۳۴

سنوین

۰.۴

۰.۳

-۰.۹۹

-۰.۱۷

۳۵

واتی

۱.۷

۱.۳

-۰.۹۹

-۰.۵

۳۶

سخواف

۰.۵

۰.۱

-۰.۹۹

-۰.۰۴

۳۷

زنگان

۰.۵

۰.۸

-۰.۹۹

-۰.۴۳

۳۸

ونفت

۶.۶

۲.۹

-۰.۹۹

-۰.۷۱

۳۹

خکمک

۳.۹

۱.۸

-۰.۹۹

-۰.۶۷

۴۰

تاپیکو

۹.۵

۱۵.۱

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۴۱

شلرد

۳.۲

۲.۲

-۰.۹۹

-۰.۸۵

۴۲

سفارود

۰.۶

۰.۷

-۰.۹۹

-۰.۶۶

۴۳

کساپا

۲.۶

۲.۶

-۰.۹۹

-۰.۸۹

۴۴

تپکو

۲۲.۰

۴.۶

-۰.۹۹

-۰.۸۵

۴۵

کمینا

۰.۳

۰.۳

-۰.۹۹

-۰.۱۶

۴۶

شیران

۸.۴

۳.۷

-۰.۹۹

-۰.۳۲

۴۷

غشهد

۱.۷

۰.۷

-۰.۹۹

-۰.۳۱

۴۸

فزر

۰.۷

۴.۲

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۴۹

وشمال

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۵۰

وطوبی

۶.۰

۱.۶

-۰.۹۹

-۰.۲۷

۵۱

ولیز

۱.۵

۰.۳

-۰.۹۹

-۰.۱۲

۵۲

خلنت

۰.۶

۱.۳

-۰.۹۹

-۰.۹۴

۵۳

شمواد

۱۱.۴

۲.۹

-۰.۹۹

-۰.۹۵

۵۴

خچرخش

۰.۲

۰.۴

-۰.۹۹

-۰.۲۶

۵۵

غالبر

۰.۲

۱.۶

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۵۶

خزر

۶.۶

۲.۶

-۰.۹۹

-۰.۸۲

۵۷

شزنگ

۰.۱

۰.۹

-۰.۹۹

-۰.۸۷

۵۸

سخزر

۰.۱

۰.۳

-۰.۹۹

-۰.۱۹

۵۹

غشان

۱.۵

۰.۷

-۰.۹۹

-۰.۴۳

۶۰

حشکوه

۳.۱

۰.۷

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۶۱

سدبیر

۱.۴

۴.۹

-۰.۹۸

-۰.۸۴

۶۲

فاراک

۶۹.۲

۱۱.۲

-۰.۹۸

-۰.۵۵

۶۳

کفپارس

۵.۶

۱.۶

-۰.۹۸

-۰.۹۱

۶۴

تایرا

۱.۹

۱.۷

-۰.۹۸

-۰.۲۲

۶۵

حآفرین

۱۸.۹

۳.۳

-۰.۹۸

-۰.۴۶

۶۶

وشهر

۱.۱

۱.۴

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۶۷

تاپکیش

۳.۵

۱.۳

-۰.۹۸

-۰.۹

۶۸

گلدیرا

۴.۵

۲.۳

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۶۹

سفاسی

۰.۱

۰.۱

-۰.۹۸

-۰.۸۱

۷۰

فلامی

۱.۳

۰.۹

-۰.۹۸

-۰.۵۶

۷۱

ثنور

۰.۸

۰.۴

-۰.۹۸

-۰.۳۶

۷۲

قنقش

۰.۰

۰.۲

-۰.۹۸

-۰.۰۷

۷۳

لازما

۰.۰

۰.۲

-۰.۹۸

-۰.۱۴

۷۴

لخانه

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۸

۰

۷۵

ونیرو

۹.۳

۴.۲

-۰.۹۸

-۰.۲۸

۷۶

ثشاهد

۲۴.۲

۳۱.۹

-۰.۹۸

-۰.۶

۷۷

بازرگام

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۷۸

بجهرم

۲۰.۸

۴.۸

-۰.۹۸

-۰.۸۹

۷۹

رتاپ

۲.۴

۰.۶

-۰.۹۸

-۰.۳۴

۸۰

وسدید

۱۰.۹

۳.۱

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۸۱

خشرق

۶.۴

۳.۹

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۸۲

اتکاسا

۳.۳

۱.۰

-۰.۹۸

-۰.۷۹

۸۳

حگردش

۵.۰

۱.۳

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۸۴

ثپردیس

۵.۲

۹.۰

-۰.۹۸

۰.۴۶

۸۵

وپاسار

۳۱.۵

۸.۶

-۰.۹۸

-۰.۶۹

۸۶

ثقزوی

۰.۱

۰.۱

-۰.۹۸

-۰.۰۶

۸۷

جوین

۱۹.۶

۵.۱

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۸۸

وپارس

۸۰.۷

۱۵.۵

-۰.۹۸

-۰.۸۸

۸۹

لسرما

۰.۱

۰.۴

-۰.۹۸

-۰.۳۱

۹۰

دامین

۲.۰

۱.۴

-۰.۹۷

-۰.۸۳

۹۱

لابسا

۰.۹

۰.۸

-۰.۹۷

-۰.۴۹

۹۲

پارسیان

۱۷.۹

۵.۹

-۰.۹۷

-۰.۸۸

۹۳

وآفری

۱.۵

۰.۵

-۰.۹۷

-۰.۲۴

۹۴

شفن

۳.۷

۱.۹

-۰.۹۷

-۰.۱۹

۹۵

سایرا

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۷

۰

۹۶

پترول

۵۹.۲

۱۰.۹

-۰.۹۷

-۰.۵۴

۹۷

خکار

۱۱.۷

۳.۶

-۰.۹۷

-۰.۶۵

۹۸

ولتجار

۰.۱

۰.۱

-۰.۹۷

۰

۹۹

چکاوه

۰.۷

۰.۹

-۰.۹۷

-۰.۳۲

۱۰۰

حفارس

۱۲.۱

۲.۷

-۰.۹۷

-۰.۹۷

۱۰۱

وپسا

۲.۷

۰.۴

-۰.۹۷

-۰.۲۱

۱۰۲

جهرم

۰.۸

۰.۱

-۰.۹۷

۰

۱۰۳

خنصیر

۴.۸

۴.۹

-۰.۹۷

-۰.۸۷

۱۰۴

شنفت

۱.۰

۰.۷

-۰.۹۷

-۰.۱۴

۱۰۵

کهرام

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۷

۰

۱۰۶

حپترو

۰.۱

۰.۴

-۰.۹۷

-۰.۲۶

۱۰۷

قنیشا

۵.۵

۱.۶

-۰.۹۷

-۰.۹۴

۱۰۸

فجوش

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۷

-۰.۹۷

۱۰۹

شپترو

۱۱.۹

۲.۱

-۰.۹۷

-۰.۷۴

۱۱۰

غگلپا

۱.۰

۱.۳

-۰.۹۷

-۰.۹۷

۱۱۱

کسرام

۰.۲

۰.۳

-۰.۹۷

-۰.۲۶

۱۱۲

سدور

۲.۶

۳.۷

-۰.۹۷

-۰.۸۳

۱۱۳

فسدید

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۶

۰

۱۱۴

فسرب

۱۴.۳

۳.۲

-۰.۹۶

۰.۶۹

۱۱۵

زنجان

۵.۵

۱.۳

-۰.۹۶

-۰.۸۸

۱۱۶

فروسیل

۰.۲

۰.۲

-۰.۹۶

-۰.۸۹

۱۱۷

وآرین

۴.۲

۱.۰

-۰.۹۶

-۰.۲

۱۱۸

ناما

۱.۷

۲.۴

-۰.۹۶

-۰.۹۶

۱۱۹

لکما

۱۱.۲

۱.۳

-۰.۹۶

-۰.۵۲

۱۲۰

سیلام

۱.۰

۱.۸

-۰.۹۶

-۰.۷۹

۱۲۱

وفتخار

۰.۱

۰.۰

-۰.۹۶

۰

۱۲۲

کباده

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۶

۰

۱۲۳

وهور

۶.۳

۱.۲

-۰.۹۶

-۰.۹۶

۱۲۴

آریا

۴.۷

۴۱.۳

-۰.۹۶

-۰.۹۶

۱۲۵

قشهد

۰.۴

۰.۶

-۰.۹۶

-۰.۴۱

۱۲۶

خصدرا

۱۷.۴

۳.۲

-۰.۹۶

-۰.۹

۱۲۷

فسا

۰.۳

۰.۰

-۰.۹۶

۰

۱۲۸

دحاوی

۶.۱

۱.۰

-۰.۹۵

-۰.۴۸

۱۲۹

وسرمد

۰.۶

۰.۱

-۰.۹۵

۰

۱۳۰

خعمرا

۰.۳

۰.۲

-۰.۹۵

۰

۱۳۱

غناب

۱.۶

۰.۲

-۰.۹۵

-۰.۰۹

۱۳۲

خرینگ

۰.۷

۱.۱

-۰.۹۵

-۰.۴۱

۱۳۳

حبندر

۰.۷

۰.۹

-۰.۹۵

-۰.۴۴

۱۳۴

فماک

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۵

-۰.۹۵

۱۳۵

فکمند

۰.۰

۰.۲

-۰.۹۵

-۰.۱۴

۱۳۶

فاذر

۷۰.۹

۱۱.۱

-۰.۹۵

-۰.۹۵

۱۳۷

ثجنوب

۰.۹

۱.۲

-۰.۹۵

-۰.۸

۱۳۸

فاما

۱.۹

۱.۴

-۰.۹۵

-۰.۵۴

۱۳۹

گکیش

۰.۲

۰.۲

-۰.۹۵

-۰.۱۲

۱۴۰

بپردیس

۷.۴

۱.۲

-۰.۹۵

-۰.۶

۱۴۱

غشاذر

۰.۶

۰.۳

-۰.۹۵

-۰.۱۹

۱۴۲

پلاست

۰.۷

۰.۷

-۰.۹۵

-۰.۳۸

۱۴۳

غپاک

۱۱.۷

۱.۸

-۰.۹۵

-۰.۹۵

۱۴۴

شرانل

۰.۱

۰.۵

-۰.۹۴

-۰.۰۶

۱۴۵

وبرق

۰.۰

۰.۱

-۰.۹۴

-۰.۰۹

۱۴۶

فنفت

۰.۵

۰.۷

-۰.۹۴

-۰.۳۴

۱۴۷

دروز

۰.۲

۰.۲

-۰.۹۴

-۰.۰۹

۱۴۸

ساروج

۰.۵

۱.۸

-۰.۹۴

-۰.۸

۱۴۹

توسن

۱.۲

۱.۵

-۰.۹۴

-۰.۷۱

۱۵۰

ولپارس

۳.۲

۲.۰

-۰.۹۴

-۰.۷۸

۱۵۱

شلعاب

۴.۳

۰.۶

-۰.۹۴

-۰.۴

۱۵۲

بکهنوج

۵.۰

۰.۶

-۰.۹۴

-۰.۳۱

۱۵۳

وتوس

۱.۰

۱.۵

-۰.۹۴

-۰.۸

۱۵۴

کایزد

۰.۸

۰.۹

-۰.۹۳

-۰.۵۹

۱۵۵

کاسپین

۱.۰

۲.۲

-۰.۹۳

-۰.۹۳

۱۵۶

وایران

۲.۹

۱.۶

-۰.۹۳

-۰.۹۳

۱۵۷

غصینو

۱.۷

۱.۶

-۰.۹۳

-۰.۵۲

۱۵۸

رمپنا

۵.۴

۶.۳

-۰.۹۳

-۰.۳۴

۱۵۹

ثتران

۳.۴

۲.۹

-۰.۹۳

-۰.۹۳

۱۶۰

اخابر

۲۰.۷

۱۹.۹

-۰.۹۳

-۰.۷۳

۱۶۱

پی پاد

۳.۷

۴.۸

-۰.۹۲

-۰.۹۲

۱۶۲

بزاگرس

۳.۱

۱.۷

-۰.۹۲

-۰.۹۲

۱۶۳

گشان

۱.۹

۴.۰

-۰.۹۲

-۰.۹۲

۱۶۴

دماوند

۲.۲

۱.۹

-۰.۹۲

-۰.۹۲

۱۶۵

لپیام

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۲

۰

۱۶۶

غفارس

۱.۷

۱.۶

-۰.۹۲

۰.۱

۱۶۷

داراب

۰.۵

۰.۰

-۰.۹۲

۰

۱۶۸

سمایه

۰.۹

۰.۵

-۰.۹۱

-۰.۱۸

۱۶۹

وثنو

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۱

۰

۱۷۰

قپیرا

۰.۷

۰.۸

-۰.۹۱

-۰.۴۶

۱۷۱

وحافظ

۱.۲

۰.۸

-۰.۹۱

۰

۱۷۲

واحصا

۰.۲

۰.۵

-۰.۹۱

-۰.۹۱

۱۷۳

ثنوسا

۱.۹

۱.۹

-۰.۹۱

-۰.۱

۱۷۴

پلاسک

۱.۰

۰.۹

-۰.۹۱

-۰.۴۵

۱۷۵

دی

۵۹.۰

۵.۲

-۰.۹

-۰.۷۸

۱۷۶

ولانا

۰.۱

۰.۳

-۰.۸۹

-۰.۱۸

۱۷۷

وآذر

۵.۶

۴.۹

-۰.۸۹

-۰.۸۹

۱۷۸

شکلر

۱.۲

۱.۰

-۰.۸۸

-۰.۵۱

۱۷۹

انتخاب

۳.۲

۷.۳

-۰.۸۸

-۰.۸۸

۱۸۰

ورنا

۲۶.۸

۱۸.۳

-۰.۸۸

۰.۱۵

۱۸۱

کارام

۰.۰

۰.۰

-۰.۸۷

-۰.۸۷

۱۸۲

خکاوه

۰.۴

۰.۹

-۰.۸۷

-۰.۲۲

۱۸۳

فولای

۶.۸

۳.۱

-۰.۸۷

-۰.۶۵

۱۸۴

خودکفا

۱۰.۴

۶.۰

-۰.۸۷

-۰.۸۷

۱۸۵

میهن

۰.۲

۰.۱

-۰.۸۶

-۰.۸۶

۱۸۶

بمیلا

۰.۸

۰.۵

-۰.۸۶

-۰.۱۴

۱۸۷

فن افزار

۰.۸

۱.۵

-۰.۷۷

-۰.۷۷

۱۸۸

زکشت

۰.۲

۰.۳

-۰.۷۶

-۰.۵

۱۸۹

مداران

۰.۵

۰.۳

-۰.۷۴

-۰.۱۹

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

تعداد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

کگل۲

۴

۳,۷۹۰.۰

۱,۶۹۴.۱

۰

۰

۲

فولاد۲

۸

۱۸۹.۰

۹۵.۸

۱

۱

۳

خاهن۲

۱

۶۴.۴

۱۹.۹

۰.۱۳

۰.۱۳

۴

زقیام۲

۱

۳۰.۰

۱۰.۹

۰.۹۸

۰.۹۸

۵

فملی۲

۱

۱۳.۰

۹.۳

۰.۹۹

۰.۹۹

۶

وصندوق۲

۴

۱۱.۲

۲۰.۴

۰.۰۵

۰.۰۳

۷

فباهنر۲

۱

۶.۰

۳.۰

۰.۸۱

۰.۸۱

۸

درازی۲

۱

۵.۰

۸.۲

۰.۹۸

۰.۹۸

۹

ویسا۲

۱

۴.۰

۲.۲

۰

۰

۱۰

تیپیکو۲

۱

۳.۲

۹.۰

-۰.۰۴

-۰.۰۴

۱۱

ارفع۲

۱

۳.۰

۷.۹

۰.۹۶

۰.۹۶

۱۲

توسن۲

۱

۲.۹

۳.۷

-۰.۴۷

-۰.۴۷

۱۳

گنگین۲

۱

۱.۸

۷.۲

۰

۰

۱۴

جم۲

۲

۱.۶

۸.۲

۰

۰

۱۵

بوعلی۲

۱

۱.۴

۹.۸

۱

۱

۱۶

حسینا۲

۱

۰.۹

۲.۹

۰.۷۸

۰.۷۸

۱۷

فسبزوار۲

۱

۰.۸

۳.۰

۱

۱

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اعتماد

۵اردیبهشت ۱۳۹۴

۰.۱۰٪

۰.۱۴٪

۱.۸۴٪

۶.۲۳٪

۱۳.۰۴٪

۲۵.۸۳٪

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

کارا

۱۶آبان ۱۴۰۰

۰.۰۸٪

۰.۵۳٪

۲.۱۲٪

۶.۳۹٪

۱۳.۰۴٪

۲۷.۸۰٪

سبدگردان کاریزما

افران

۲۱اسفند ۱۳۹۸

۰.۱۸٪

۰.۴۳٪

۲.۱۹٪

۶.۵۴٪

۱۳.۲۳٪

۲۷.۳۵٪

مشاور سرمایه گذاری ترنج

یاقوت

۲۰فروردین ۱۳۹۹

۰.۱۵٪

۰.۴۹٪

۲.۱۴٪

۶.۴۰٪

۱۲.۹۹٪

۲۶.۵۱٪

سبدگردان آگاه

لبخند

۲۰شهریور ۱۴۰۱

۰.۱۳٪

۰.۷۱٪

۱.۹۸٪

۶.۷۱٪

۱۳.۳۱٪

۲۸.۳۵٪

سبدگردان فارابی

همای

۳۱مرداد ۱۴۰۰

۰.۱۴٪

۰.۴۸٪

۲.۱۰٪

۶.۰۹٪

۱۲.۰۲٪

۲۳.۵۰٪

سبدگردان آگاه

سپر

۲۷شهریور ۱۳۹۹

۰.۱۴٪

۰.۰۷٪

۲.۳۴٪

۵.۹۰٪

۱۲.۴۴٪

۲۶.۵۰٪

سبدگردان اقتصاد بیدار

فیروزا

۹دی ۱۳۹۶

۰.۱۲٪

۰.۵۵٪

۲.۳۶٪

۶.۸۵٪

۱۳.۵۲٪

۲۷.۰۴٪

سبدگردان توسعه فیروزه

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های سهامی با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اهرم

۳۰آذر ۱۴۰۰

۱.۹۷٪

-۴.۷۵٪

۱.۱۰٪

-۰.۷۴٪

۱۵.۷۱٪

-۱۷.۴۴٪

سبدگردان کاریزما

شتاب

۱۷خرداد ۱۴۰۲

۱.۸۸٪

-۵.۶۹٪

۱.۸۳٪

-۰.۱۴٪

۹.۶۱٪

سبدگردان آگاه

توان

۱۶آبان ۱۴۰۱

۲.۰۰٪

-۴.۴۲٪

۴.۰۵٪

-۰.۰۹٪

۱۲.۳۰٪

-۱۰.۷۱٪

سبدگردان مفید

دارا یکم

۴تیر ۱۳۹۹

۱.۳۴٪

-۴.۳۶٪

۰.۷۶٪

-۳.۳۴٪

۵.۹۹٪

۹.۸۲٪

تامین سرمایه بانک مسکن

جهش

۷تیر ۱۴۰۲

۱.۸۳٪

-۶.۴۷٪

۱.۱۰٪

-۴.۵۷٪

۱۱.۲۱٪

سبدگردان فارابی

موج

۲۲آبان ۱۴۰۲

۱.۹۹٪

-۶.۶۶٪

-۱.۴۲٪

۰.۶۸٪

سبدگردان توسعه فیروزه

پالایش

۹آذر ۱۳۹۹

۱.۹۵٪

-۴.۰۳٪

۰.۰۶٪

۳.۳۱٪

۶.۴۷٪

-۳.۴۰٪

تامین سرمایه نوین

دریا

۲۱آذر ۱۴۰۱

۱.۶۵٪

-۳.۹۰٪

-۱.۷۷٪

-۳.۷۴٪

۶.۱۶٪

-۲.۵۴٪

سبدگردان توسعه فیروزه

کاریس

۱۵مهر ۱۳۹۲

۱.۶۴٪

-۲.۷۲٪

۱.۳۸٪

۰.۶۵٪

۱۰.۸۰٪

-۱.۷۴٪

سبدگردان کاریزما

سرو

۲تیر ۱۳۹۸

۱.۸۲٪

-۲.۸۰٪

۲.۵۷٪

۲.۶۱٪

۱۴.۷۰٪

۶.۳۸٪

مشاور سرمایه گذاری ترنج

1
2
11
4
5
44
11
انتهای خبر
لابسا
وبملت
شاروم
وصنعت
توان
شفن
خساپا
تفارس
سپرمی
وشمال
شپترو
بهیر
بهپاک
شتهران
جم پیلن
فاذر
خکرمان
کایزد
مداران
وتعاون
ثغرب
تکیمیا
ثقزوی
قشرین
شصدف
وفتخار
سخزر
چکارن
فالوم
غکورش
دتماد
شتوکا
لکما
غشاذر
بترانس
غپاک
غفارس
وسین
سکرما
فماک
چکاوه
شرانل
غناب
کلوند
سخوز
فروی
کصدف
ثتوسا
ونفت
دروز
بکام
خکاوه
فخوز
ورازی
دتولید
بجهرم
وبرق
فاما
وبشهر
قنیشا
دتوزیع
وامیر
مادیرا
گشان
ثتران
شلرد
کساپا
سیتا
ثشرق
سشرق
غزر
فولای
وتوس
فلامی
اخابر
فنفت
فگستر
قنقش
وسرمد
فغدیر
واحصا
سپیدار
پکرمان
ولپارس
کاما
کهرام
سباقر
نبروج
ثفارس
غمهرا
دزهراوی
فمراد
شاملا
ولصنم
قتربت
سکارون
سلار
ولیز
سکرد
غیوان
فروس
ولانا
گلدیرا
بسویچ
گکیش
شکلر
رمپنا
قشهد
کاریس
حآسا
وشهر
سخاش
فنورد
زکشت
تمحرکه
وپسا
وپاسار
حفارس
سخواف
سمگا
سغدیر
خچرخش
وپارس
غشصفا
وثنو
تاپکیش
شجم
لبخند
کماسه
وبانک
لوتوس
اسیاتک
کتوکا
رتاپ
وصنا
وسپه
ولساپا
ثامید
دارا یکم
تپکو
غالبر
پتایر
ددانا
کورز
غشهد
تایرا
فیروزا
ثپردیس
بمیلا
فسبزوار
شسینا
فباهنر
وهامون
حسینا
فایرا
فروسیل
وثوق
سنوین
پلاسک
حخزر
توسن
خنصیر
سمتاز
تاپیکو
وسدید
سدور
شبندر
حکشتی
لپارس
دریا
بفجر
تپمپی
چکاپا
وآفری
شنفت
وگستر
غشان
ورنا
ثنوسا
کسرا
حگهر
ساذری
بزاگرس
پترول
حشکوه
غگلپا
افران
خلنت
سدشت
ثباغ
شسپا
سفاسی
فاسمین
ثبهساز
کروی
شفارا
کدما
زنگان
فلوله
سپاها
خشرق
وطوبی
خلیبل
دفارا
غبهار
ولکار
وحافظ
خپویش
شلعاب
غدام
شپارس
شپنا
فملی
شصفها
ثشاهد
واتی
وپویا
شفارس
تنوین
ومعلم
کاسپین
کازرو
غصینو
کسرام
ولتجار
سصفها
خعمرا
شکف
فپنتا
سمایه
خمحور
شمواد
لازما
غپونه
دکوثر
ثنور
کفرا
وزمین
اتکاسا
سغرب
وکار
وآرین
خصدرا
قپیرا
سقاین
وثخوز
کابگن
غشوکو
صنم
وجامی
خکار
دهدشت
وسالت
وآذر
داوه
اوان
خاهن
وکغدیر
شتران
اعتبار
فسرب
وبصادر
فزر
دحاوی
زقیام
کخاک
غنوش
خبازرس
وبیمه
شگویا
شستا
فجوش
سیلام
وایرا
فسوژ
حبندر
وسکاب
حپترو
لسرما
سفارود
کرازی
غبشهر
حآفرین
لپیام
ونیرو
ولغدر
شزنگ
پرسپولیس
سآبیک
غاذر
حگردش
سصوفی
خرینگ
پکویر
کفپارس
لخانه
ثزاگرس
شپاکسا
فسپا
فن آوا
وهور
خمهر
وایران
بکهنوج
واعتبار
خکمک
یاقوت
وتوصا
فسدید
ثجنوب
قیستو
سایرا
فاراک
کمینا
غدیس
فبیرا
سدبیر
شاخص کل
چخزر
حسیر
فکمند

0
0