کفرا

فراورده‌ های‌ نسوزایران‌

1401/05/29 09:03:42
پایانی:7,200
(0.27%)
آخرین:7,350
(2.36%)

تعداد معاملات:37
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:2.08M
6,8307,530
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1750
7,280
7,340
9,7251
421,052
7,270
7,350
16,8151
46,200
7,260
7,360
10,3581
180,118(94%)
23(96%)
حجمحقیقیتعداد
176,774(92%)
8(89%)
11,656(6%)
1(4%)
حجمحقوقیتعداد
15,000(8%)
1(11%)
سرانه خرید حقیقی: 56,384,765 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.35سرانه فروش حقیقی: 159,096,600 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.82
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
8
خرید
12
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
5
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,8863,7004,3105,293-
حمایت25,2935,2004,5136,225-
حمایت16,3266,1404,7166,80121,430
P7,7337,6407,7337,733-
مقاومت18,7668,58010,0038,66522,080
مقاومت210,17310,08010,2069,241-
مقاومت311,20611,02010,41010,173-


آخرین اخبار کفرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر