شرانل

نفت ایرانول

1401/05/22 00:50:22
پایانی:45,300
(0.44%)
آخرین:45,800
(1.55%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:800,000
42,85047,350
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
322,098
45,800
45,850
1251
220,200
45,700
45,900
13,8582
21,050
45,600
46,000
9051
175,585(93%)
79(98%)
حجمحقیقیتعداد
189,525(100%)
79(100%)
13,940(7%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 100,683,550 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.93سرانه فروش حقیقی: 108,676,993 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.08
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
10
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
7
خرید
6
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت324,41623,22526,98733,133-
حمایت233,13332,53728,24238,882-
حمایت139,46638,27529,49642,434136,300
P48,18347,58748,18348,183-
مقاومت154,51653,32562,10353,932137,550
مقاومت263,23362,63763,35757,484-
مقاومت369,56668,37564,61263,233-


آخرین اخبار شرانل

نمایش اخبار قدیمی‌تر