شرانل

نفت ایرانول

1402/09/06 09:30:42
پایانی:75,800
(0%)
آخرین:76,350
(0.72%)

تعداد معاملات:18
حجم:167
ارزش معاملات:12.77M
حجم مبنا:800,000
72,05079,550
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,300
76,300
76,450
8,9601
21,200
76,250
76,500
2,7033
21,500
76,150
76,800
9953
15,020(89%)
8(89%)
حجمحقیقیتعداد
5,890(35%)
6(86%)
1,910(11%)
1(11%)
حجمحقوقیتعداد
11,040(65%)
1(14%)
سرانه خرید حقیقی: 142,314,500 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.91سرانه فروش حقیقی: 74,410,333 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.52
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
9
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت375,85078,45082,35081,050-
حمایت281,05082,35083,65187,009-
حمایت191,45094,05084,95090,690302,950
P96,65097,95096,65096,650-
مقاومت1107,050109,650118,749102,609305,550
مقاومت2112,250113,550120,048106,290-
مقاومت3122,650125,250121,350112,250-


آخرین اخبار شرانل

نمایش اخبار قدیمی‌تر