کساپا

سایپاشیشه‌

1401/07/09 14:15:33
پایانی:32,710
(-0.48%)
آخرین:32,920
(0.15%)

تعداد معاملات:231
حجم:522,047
ارزش معاملات:17.07B
حجم مبنا:456,343
31,23034,510
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15
32,910
32,920
7,9241
13,000
32,800
32,950
1,0001
11,540
32,690
32,960
1,0001
482,047(92%)
49(98%)
حجمحقیقیتعداد
522,047(100%)
71(100%)
40,000(8%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 321,790,966 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.34سرانه فروش حقیقی: 240,509,258 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.75
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
9
خرید
14
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
7
خرید
8
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت317,72018,27020,56521,760-
حمایت221,76022,03521,33025,266-
حمایت126,90027,45022,09527,43396,230
P30,94031,21530,94030,940-
مقاومت136,08036,63041,98434,44696,820
مقاومت240,12040,39542,74936,613-
مقاومت345,26045,81043,51540,120-


آخرین اخبار کساپا

نمایش اخبار قدیمی‌تر