بسویچ

پارس‌سویچ‌

1401/05/22 00:45:07
پایانی:16,060
(-0.43%)
آخرین:15,510
(-3.84%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:924,784
15,33016,930
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,570
15,520
15,580
2,1303
11,816
15,510
15,960
5001
447,588
15,480
15,980
8201
61,612(82%)
15(94%)
حجمحقیقیتعداد
38,542(52%)
22(96%)
13,100(18%)
1(6%)
حجمحقوقیتعداد
36,170(48%)
1(4%)
سرانه خرید حقیقی: 65,965,914 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.34سرانه فروش حقیقی: 28,135,660 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.43
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت312,57012,27012,81013,950-
حمایت213,95013,80012,99014,775-
حمایت114,73014,43013,17015,28446,830
P16,11015,96016,11016,110-
مقاومت116,89016,59017,84916,93547,490
مقاومت218,27018,12018,02917,444-
مقاومت319,05018,75018,21018,270-


آخرین اخبار بسویچ

نمایش اخبار قدیمی‌تر