بسویچ

پارس‌سویچ‌

1402/09/15 11:00:29
پایانی:5,090
(0%)
آخرین:5,090
(0%)

تعداد معاملات:98
حجم:441,265
ارزش معاملات:2.24B
حجم مبنا:5.15M
4,8405,340
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
313,988
5,010
5,090
991
851,583
5,000
5,100
5,0001
414,778
4,990
5,110
73,3343
491,265(88%)
29(97%)
حجمحقیقیتعداد
464,459(83%)
27(96%)
70,000(12%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
96,806(17%)
1(4%)
سرانه خرید حقیقی: 86,225,477 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.98سرانه فروش حقیقی: 87,559,122 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.02
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
11
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-2,328-3,103-1,855940-
حمایت2940553-1,4392,846-
حمایت12,6611,887-1,0234,02413,062
P5,9305,5435,9305,930-
مقاومت17,6516,8779,7877,83613,205
مقاومت210,92010,53310,2039,014-
مقاومت312,64111,86710,61910,920-


آخرین اخبار بسویچ

نمایش اخبار قدیمی‌تر