كتوكا

توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا

1401/02/29 23:55:09
پایانی:8,860
(-4.42%)
آخرین:8,800
(-5.07%)

تعداد معاملات:721
حجم:3.17M
ارزش معاملات:28.18B
حجم مبنا:1
8,7209,820
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
21,321
8,790
8,840
2,0001
11,000
8,760
8,850
10,0001
215,750
8,750
8,890
16,9002
8,483,646(100%)
479(100%)
حجمحقیقیتعداد
8,483,646(100%)
506(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 156,920,884 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.06سرانه فروش حقیقی: 148,547,635 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.95
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
12
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
6
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,6104,8255,4875,720-
حمایت25,7205,8275,7086,732-
حمایت17,2607,4755,9297,35726,240
P8,3708,4778,3708,370-
مقاومت19,91010,12511,6709,38226,920
مقاومت211,02011,12711,89110,007-
مقاومت312,56012,77512,11211,020-


آخرین اخبار کتوکا

نمایش اخبار قدیمی‌تر