کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

1401/07/09 15:02:39
پایانی:6,070
(-6.03%)
آخرین:6,060
(-6.19%)

تعداد معاملات:733
حجم:5.33M
ارزش معاملات:32.39B
حجم مبنا:1
6,0106,910
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1147,818
6,050
6,070
1,5002
220,508
6,040
6,100
3001
334,343
6,030
6,160
9,5662
3,902,245(73%)
282(99%)
حجمحقیقیتعداد
5,337,797(100%)
155(100%)
1,435,552(27%)
4(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 83,995,131 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.40سرانه فروش حقیقی: 209,035,018 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.49
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,4334,3004,7005,366-
حمایت25,3665,3004,8335,977-
حمایت16,0335,9004,9666,35519,940
P6,9666,9006,9666,966-
مقاومت17,6337,5008,4337,57720,210
مقاومت28,5668,5008,5667,955-
مقاومت39,2339,1008,7008,566-


آخرین اخبار کتوکا

نمایش اخبار قدیمی‌تر