کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

1402/03/02 09:06:01
پایانی:12,360
(1.14%)
آخرین:12,590
(3.02%)

تعداد معاملات:55
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
11,37013,070
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
115,942
12,500
12,570
5001
214,000
12,480
12,580
28,8113
13,995
12,470
12,590
10,7023
403,490(100%)
15(100%)
حجمحقیقیتعداد
394,490(98%)
35(97%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
9,000(2%)
1(3%)
سرانه خرید حقیقی: 332,475,760 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.39سرانه فروش حقیقی: 139,311,325 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.42
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
10
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
6
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,0703,5555,0275,530-
حمایت25,5305,7725,5187,779-
حمایت18,9609,4456,0099,17036,230
P11,42011,66211,42011,420-
مقاومت114,85015,33518,77013,66936,910
مقاومت217,31017,55219,26115,060-
مقاومت320,74021,22519,75217,310-


آخرین اخبار کتوکا

نمایش اخبار قدیمی‌تر