شفارس

صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌

1401/05/28 09:43:19
پایانی:979
(-1.7%)
آخرین:972
(-2.4%)

تعداد معاملات:469
حجم:12.09M
ارزش معاملات:11.77B
حجم مبنا:15.32M
9371,055
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
150,000
971
972
18,2441
2271,618
970
975
26,7701
231,349
969
980
72,3192
9,240,122(100%)
163(100%)
حجمحقیقیتعداد
9,240,122(100%)
99(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 55,497,419 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.61سرانه فروش حقیقی: 91,374,539 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.65
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
7
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3552502589776-
حمایت2776751618909-
حمایت19018516479913,079
P1,1251,1001,1251,125-
مقاومت11,2501,2001,4041,2583,102
مقاومت21,4741,4491,4331,340-
مقاومت31,5991,5491,4621,474-


آخرین اخبار شفارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر