شفارس

صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌

1402/07/04 16:23:32
پایانی:1,814
(0.33%)
آخرین:1,819
(0.6%)

تعداد معاملات:707
حجم:22.69M
ارزش معاملات:41.16B
حجم مبنا:8.04M
1,6821,934
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2540,000
1,819
1,820
54,5976
339,721
1,810
1,828
4,0001
4459,979
1,805
1,830
204,16110
22,673,629(100%)
222(100%)
حجمحقیقیتعداد
21,997,422(97%)
186(99%)
17,048(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
693,255(3%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 185,270,103 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.86سرانه فروش حقیقی: 214,533,997 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.16
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0681,0521,0791,139-
حمایت21,1391,1311,0881,181-
حمایت11,1781,1621,0971,2063,637
P1,2491,2411,2491,249-
مقاومت11,2881,2721,3361,2913,699
مقاومت21,3591,3511,3451,316-
مقاومت31,3981,3821,3541,359-


آخرین اخبار شفارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر