شفارس

صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌

1401/05/29 09:07:19
پایانی:978
(-0.1%)
آخرین:960
(-1.94%)

تعداد معاملات:30
حجم:192,189
ارزش معاملات:190M
حجم مبنا:15.32M
9211,037
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
264,041
960
970
405,9872
243,550
956
982
200,0001
3124,656
955
984
1,130,0013
1,061,299(100%)
17(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,061,299(100%)
13(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 61,055,907 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.76سرانه فروش حقیقی: 79,842,340 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.31
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
7
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3552502589776-
حمایت2776751618909-
حمایت19018516479913,079
P1,1251,1001,1251,125-
مقاومت11,2501,2001,4041,2583,102
مقاومت21,4741,4491,4331,340-
مقاومت31,5991,5491,4621,474-


آخرین اخبار شفارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر