شفارس

صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌

1402/09/06 09:15:25
پایانی:1,778
(0.79%)
آخرین:1,800
(2.04%)

تعداد معاملات:113
حجم:2.77M
ارزش معاملات:4.95B
حجم مبنا:8.31M
1,6411,887
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2138,982
1,782
1,800
248,5837
1400,000
1,780
1,810
323,0226
1146,550
1,770
1,820
709,9797
1,137,814(34%)
6(67%)
حجمحقیقیتعداد
3,387,814(99%)
38(97%)
2,250,000(66%)
3(33%)
حجمحقوقیتعداد
50,000(1%)
1(3%)
سرانه خرید حقیقی: 337,172,215 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.13سرانه فروش حقیقی: 158,514,034 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.47
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0681,0521,0791,139-
حمایت21,1391,1311,0881,181-
حمایت11,1781,1621,0971,2063,637
P1,2491,2411,2491,249-
مقاومت11,2881,2721,3361,2913,699
مقاومت21,3591,3511,3451,316-
مقاومت31,3981,3821,3541,359-


آخرین اخبار شفارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر