زنگان

صنعت روی زنگان

1402/09/15 10:41:18
پایانی:77,750
(0.32%)
آخرین:77,800
(0.38%)

تعداد معاملات:160
حجم:133,253
ارزش معاملات:10.35B
حجم مبنا:1
72,10082,900
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1426
77,300
77,800
1,6624
22,125
77,250
77,850
7862
22,000
77,200
77,900
3403
134,253(100%)
64(100%)
حجمحقیقیتعداد
134,253(100%)
63(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 163,096,417 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.98سرانه فروش حقیقی: 165,685,250 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.02
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
10
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
5
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت339,10038,65045,52553,300-
حمایت253,30053,07547,81863,805-
حمایت166,60066,15050,10970,295236,300
P80,80080,57580,80080,800-
مقاومت194,10093,650109,69091,305240,200
مقاومت2108,300108,075111,98197,795-
مقاومت3121,600121,150114,275108,300-


آخرین اخبار زنگان

نمایش اخبار قدیمی‌تر