زنگان

صنعت روی زنگان

1402/09/06 09:15:06
پایانی:81,450
(0.74%)
آخرین:81,600
(0.92%)

تعداد معاملات:23
حجم:4,279
ارزش معاملات:348M
حجم مبنا:1
75,20086,500
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2267
81,600
82,300
3623
23,122
81,500
82,350
2001
121,457
81,400
82,400
4551
15,475(100%)
13(100%)
حجمحقیقیتعداد
15,475(100%)
14(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 96,956,826 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.08سرانه فروش حقیقی: 90,031,339 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.93
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
10
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
5
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت339,10038,65045,52553,300-
حمایت253,30053,07547,81863,805-
حمایت166,60066,15050,10970,295236,300
P80,80080,57580,80080,800-
مقاومت194,10093,650109,69091,305240,200
مقاومت2108,300108,075111,98197,795-
مقاومت3121,600121,150114,275108,300-


آخرین اخبار زنگان

نمایش اخبار قدیمی‌تر