زنگان

صنعت روی زنگان

1401/03/02 01:02:12
پایانی:57,050
(2.42%)
آخرین:58,200
(4.48%)

تعداد معاملات:1,548
حجم:1.51M
ارزش معاملات:86.4B
حجم مبنا:1
52,40059,000
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
21,255
58,100
58,200
6541
1399
58,050
58,250
4952
51,854
58,000
58,350
3491
1,486,243(98%)
473(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,413,747(93%)
509(99%)
28,000(2%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
100,496(7%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 179,260,387 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.13سرانه فروش حقیقی: 158,456,318 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.88
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
12
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
6
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت330,98331,80035,32537,216-
حمایت237,21637,62536,50042,602-
حمایت145,08345,90037,67545,930157,650
P51,31651,72551,31651,316-
مقاومت159,18360,00068,22456,702160,250
مقاومت265,41665,82569,39960,030-
مقاومت373,28374,10070,57565,416-


آخرین اخبار زنگان

نمایش اخبار قدیمی‌تر