کدما

معدنی‌ دماوند

1401/05/22 08:45:35
پایانی:55,130
(0%)
آخرین:54,870
(-0.47%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:272,084
52,38057,880
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,278
55,000
55,000
8861
195
54,400
57,880
16,4504
1250
54,250
57,940
3651
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت327,88025,35030,27040,250-
حمایت240,25038,98531,91147,767-
حمایت147,56045,03033,55052,412163,670
P59,93058,66559,93059,930-
مقاومت167,24064,71076,18967,447166,070
مقاومت279,61078,34577,82872,092-
مقاومت386,92084,39079,47079,610-


آخرین اخبار کدما

نمایش اخبار قدیمی‌تر