کدما

معدنی‌ دماوند

1402/09/15 10:44:16
پایانی:74,210
(4.68%)
آخرین:74,000
(4.38%)

تعداد معاملات:2,878
حجم:4.08M
ارزش معاملات:302B
حجم مبنا:229,148
67,35074,430
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,014
73,990
74,190
801
2217
73,880
74,200
3,1623
2300
73,860
74,210
2,0001
4,061,159(99%)
913(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,845,477(94%)
894(100%)
28,088(1%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
243,770(6%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 330,097,053 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.03سرانه فروش حقیقی: 319,209,002 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.97
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,053-5,0458,35237,946-
حمایت237,94633,89712,82158,418-
حمایت156,64348,54517,28571,065225,140
P91,53687,48791,53691,536-
مقاومت1110,233102,135133,394112,008228,230
مقاومت2145,126141,077137,858124,655-
مقاومت3163,823155,725142,327145,126-


آخرین اخبار کدما

نمایش اخبار قدیمی‌تر