کدما

معدنی‌ دماوند

1401/02/31 06:51:03
پایانی:86,150
(0%)
آخرین:85,980
(-0.19%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:174,115
81,85090,450
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
85,980
1,622,983709
000
85,990
3,1929
000
86,000
5,3558
1,377,484(100%)
1,011(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,377,484(100%)
332(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 117,379,076 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.33سرانه فروش حقیقی: 357,440,501 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.05
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
8
خرید
11
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
5
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت323,96626,14536,11741,733-
حمایت241,73342,82239,44456,971-
حمایت163,85666,03542,76766,385257,940
P81,62382,71281,62381,623-
مقاومت1103,746105,925129,19296,861260,860
مقاومت2121,513122,602132,515106,275-
مقاومت3143,636145,815135,842121,513-


آخرین اخبار کدما

نمایش اخبار قدیمی‌تر