ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

1400/10/28 01:05:46
پایانی:1,456
(-1.01%)
آخرین:1,439
(-2.17%)

تعداد معاملات:1,506
حجم:8.84M
ارزش معاملات:12.86B
حجم مبنا:9.84M
1,3981,544
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,661
1,434
1,439
48,0153
16,820
1,433
1,451
30,6702
121,552
1,431
1,452
18,2043
8,844,692(100%)
196(100%)
حجمحقیقیتعداد
8,844,022(100%)
1,190(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
670(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 65,703,426 تومانقدرت خرید حقیقی: 6.07سرانه فروش حقیقی: 10,820,921 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.16
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0991,0851,1481,240-
حمایت21,2401,2331,1691,337-
حمایت11,3531,3391,1901,3974,346
P1,4941,4871,4941,494-
مقاومت11,6071,5931,7411,5914,405
مقاومت21,7481,7411,7621,651-
مقاومت31,8611,8471,7831,748-


آخرین اخبار ثبهساز

نمایش اخبار قدیمی‌تر