ثبهساز

بهساز كاشانه تهران

1401/02/29 23:13:10
پایانی:1,649
(-2.88%)
آخرین:1,639
(-3.47%)

تعداد معاملات:4,419
حجم:24.13M
ارزش معاملات:39.79B
حجم مبنا:9.09M
1,6141,782
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,821
1,637
1,637
6701
123,582
1,636
1,639
6691
29,000
1,633
1,640
5032
15,340,261(64%)
384(99%)
حجمحقیقیتعداد
24,131,521(100%)
3,603(100%)
8,793,369(36%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
2,109(0%)
4(0%)
سرانه خرید حقیقی: 65,875,235 تومانقدرت خرید حقیقی: 5.96سرانه فروش حقیقی: 11,044,373 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.17
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
8
خرید
13
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
7
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0941,1201,2061,242-
حمایت21,2421,2551,2351,374-
حمایت11,4401,4661,2641,4564,891
P1,5881,6011,5881,588-
مقاومت11,7861,8122,0131,7204,948
مقاومت21,9341,9472,0421,802-
مقاومت32,1322,1582,0711,934-


آخرین اخبار ثبهساز

نمایش اخبار قدیمی‌تر