ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

1402/07/04 16:01:58
پایانی:3,031
(0.96%)
آخرین:3,014
(0.39%)

تعداد معاملات:2,406
حجم:37.43M
ارزش معاملات:113B
حجم مبنا:8.05M
2,7923,212
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
243,244
3,009
3,014
4,0176
110,000
3,008
3,019
6691
12,130
3,001
3,020
4,1795
35,756,406(96%)
560(99%)
حجمحقیقیتعداد
34,569,199(92%)
1,053(99%)
1,679,030(4%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
2,866,237(8%)
7(1%)
سرانه خرید حقیقی: 193,531,547 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.94سرانه فروش حقیقی: 99,505,453 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.51
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
7
خرید
13
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
7
خرید
6
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,1351,0161,4032,028-
حمایت22,0281,9681,5322,619-
حمایت12,6842,5651,6612,98510,026
P3,5773,5173,5773,577-
مقاومت14,2334,1145,0184,16810,212
مقاومت25,1265,0665,1474,534-
مقاومت35,7825,6635,2765,126-


آخرین اخبار ثبهساز

نمایش اخبار قدیمی‌تر