ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

1402/09/15 10:43:33
پایانی:3,122
(-0.38%)
آخرین:3,102
(-1.02%)

تعداد معاملات:1,435
حجم:28.6M
ارزش معاملات:89.29B
حجم مبنا:8.05M
2,9153,353
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
595,488
3,102
3,107
27,5852
1100,000
3,100
3,110
6701
120,000
3,095
3,111
6701
27,106,063(95%)
346(99%)
حجمحقیقیتعداد
28,301,112(99%)
621(99%)
1,501,460(5%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
306,411(1%)
4(1%)
سرانه خرید حقیقی: 244,581,296 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.72سرانه فروش حقیقی: 142,280,308 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.58
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
7
خرید
13
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
7
خرید
6
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,1351,0161,4032,028-
حمایت22,0281,9681,5322,619-
حمایت12,6842,5651,6612,98510,026
P3,5773,5173,5773,577-
مقاومت14,2334,1145,0184,16810,212
مقاومت25,1265,0665,1474,534-
مقاومت35,7825,6635,2765,126-


آخرین اخبار ثبهساز

نمایش اخبار قدیمی‌تر