لكما

كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌

1402/03/18 10:51:14
پایانی:1,666
(2.46%)
آخرین:1,674
(2.95%)

تعداد معاملات:272
حجم:10.9M
ارزش معاملات:18.25B
حجم مبنا:12M
1,5781,674
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
7710,945,870
1,674
1,706
50,0001
130,000
1,586
1,734
11,6371
2300,000
1,585
1,833
100,0001
10,903,707(100%)
36(100%)
حجمحقیقیتعداد
10,903,707(100%)
158(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 504,599,329 تومانقدرت خرید حقیقی: 4.39سرانه فروش حقیقی: 114,971,999 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.23
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
12
خرید
11
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
11
خرید
5
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0621,0651,1661,262-
حمایت21,2621,2631,2001,417-
حمایت11,4681,4711,2341,5125,022
P1,6681,6691,6681,668-
مقاومت11,8741,8772,1131,8235,022
مقاومت22,0742,0752,1471,918-
مقاومت32,2802,2832,1812,074-


آخرین اخبار لکما

نمایش اخبار قدیمی‌تر