لکما

کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌

1401/05/22 08:14:31
پایانی:687
(0%)
آخرین:693
(0.87%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:14.55M
667707
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2250,000
693
000
18,000
653
000
000000
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
9
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3421400449539-
حمایت2539528465613-
حمایت16165954816592,076
P734723734734-
مقاومت18117909048082,079
مقاومت2929918920854-
مقاومت31,006985936929-


آخرین اخبار لکما

نمایش اخبار قدیمی‌تر