سقاین

سیمان‌ قائن‌

1401/05/22 07:27:58
پایانی:41,370
(0%)
آخرین:41,600
(0.55%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:362,582
39,31043,430
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1210
40,900
41,890
1001
1150
40,890
42,000
1,7913
21,670
40,880
42,100
5001
4,282(34%)
12(92%)
حجمحقیقیتعداد
12,772(100%)
20(100%)
8,490(66%)
1(8%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 14,762,195 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.56سرانه فروش حقیقی: 26,418,882 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.79
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
13
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
7
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت330,93330,62032,45034,906-
حمایت234,90634,75033,06037,702-
حمایت138,25337,94033,67039,430124,410
P42,22642,07042,22642,226-
مقاومت145,57345,26049,52945,022126,940
مقاومت249,54649,39050,13946,750-
مقاومت352,89352,58050,75049,546-


آخرین اخبار سقاین

نمایش اخبار قدیمی‌تر