سقاین

سیمان‌ قائن‌

1403/01/06 12:29:47
پایانی:5,130
(0%)
آخرین:5,130
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:1.64M
ارزش معاملات:8.45B
حجم مبنا:2.97M
4,8805,380
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,772
5,000
5,220
5,0001
11,200
4,600
5,250
27,8882
000
5,380
12,5002
1,649,368(100%)
154(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,649,368(100%)
106(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 54,943,232 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.69سرانه فروش حقیقی: 79,823,187 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.45
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
18
خرید
6
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
5
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خرید
4
خرید
1
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت332,33638,91049,77547,493-
حمایت247,49350,78053,39964,095-
حمایت175,79682,37057,01974,351312,300
P90,95394,24090,95390,953-
مقاومت1119,256125,830151,180107,555314,310
مقاومت2134,413137,700154,800117,811-
مقاومت3162,716169,290158,425134,413-


آخرین اخبار سقاین

نمایش اخبار قدیمی‌تر