سقاین

سیمان‌ قائن‌

1401/02/31 08:14:13
پایانی:46,320
(0%)
آخرین:46,980
(1.42%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:323,834
44,01048,630
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,250
45,590
49,000
1051
000
49,740
5,0601
000
49,990
7501
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت333,23632,04034,53039,413-
حمایت239,41338,81535,36043,218-
حمایت143,19642,00036,19045,568138,160
P49,37348,77549,37349,373-
مقاومت153,15651,96057,76953,178141,260
مقاومت259,33358,73558,59955,528-
مقاومت363,11661,92059,43059,333-


آخرین اخبار سقاین

نمایش اخبار قدیمی‌تر