لپارس

پارس‌ الکتریک‌

1402/09/06 09:14:25
پایانی:92,330
(0.24%)
آخرین:93,900
(1.95%)

تعداد معاملات:43
حجم:28,730
ارزش معاملات:2.68B
حجم مبنا:161,308
87,50096,700
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,000
93,030
93,800
3221
219,708
93,020
93,890
2143
21,963
93,010
93,900
2,3324
28,830(100%)
25(100%)
حجمحقیقیتعداد
28,830(100%)
22(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 106,474,956 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.88سرانه فروش حقیقی: 120,994,268 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.14
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت345,40037,60051,72581,450-
حمایت281,45077,55056,437103,033-
حمایت1101,90094,10061,143116,367363,370
P137,950134,050137,950137,950-
مقاومت1158,400150,600183,556159,533372,410
مقاومت2194,450190,550188,262172,867-
مقاومت3214,900207,100192,975194,450-


آخرین اخبار لپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر