لپارس

پارس‌ الکتریک‌

1401/07/05 15:20:00
پایانی:74,450
(4.25%)
آخرین:74,980
(4.99%)

تعداد معاملات:1,257
حجم:1.21M
ارزش معاملات:90.58B
حجم مبنا:208,739
67,84074,980
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1745,696
74,980
75,100
2001
2492
74,800
75,400
801
188
74,450
75,960
3401
413,159(100%)
318(100%)
حجمحقیقیتعداد
413,159(100%)
241(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 96,728,577 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.76سرانه فروش حقیقی: 127,633,558 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.32
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت348,89346,89050,96559,046-
حمایت259,04658,04552,32465,273-
حمایت165,19363,19053,68269,120213,540
P75,34674,34575,34675,346-
مقاومت181,49379,49088,99781,573216,440
مقاومت291,64690,64590,35585,420-
مقاومت397,79395,79091,71591,646-


آخرین اخبار لپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر