لپارس

پارس‌ الکتریک‌

1401/02/31 08:03:53
پایانی:114,380
(0%)
آخرین:113,600
(-0.68%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:131,142
108,670120,090
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1110
111,110
117,000
591
2222
109,600
117,670
3,0001
155
95,440
118,000
1,0432
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
10
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
4
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت350,97351,24561,63771,486-
حمایت271,48671,62265,10487,366-
حمایت192,54392,81568,56797,176339,640
P113,056113,192113,056113,056-
مقاومت1134,113134,385158,632128,936346,620
مقاومت2154,626154,762162,095138,746-
مقاومت3175,683175,955165,562154,626-


آخرین اخبار لپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر