لپارس

پارس‌ الکتریک‌

1401/07/10 03:18:27
پایانی:71,150
(-4.87%)
آخرین:71,060
(-5%)

تعداد معاملات:793
حجم:551,591
ارزش معاملات:39.24B
حجم مبنا:200,535
71,06078,540
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1100
69,290
71,060
280,16891
1500
68,760
72,500
701
1500
68,560
72,550
661
511,891(93%)
423(100%)
حجمحقیقیتعداد
551,291(100%)
61(98%)
39,700(7%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
300(0%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 86,101,760 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.13سرانه فروش حقیقی: 643,022,207 تومانقدرت فروش حقیقی: 7.47
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت348,89346,89050,96559,046-
حمایت259,04658,04552,32465,273-
حمایت165,19363,19053,68269,120213,540
P75,34674,34575,34675,346-
مقاومت181,49379,49088,99781,573216,440
مقاومت291,64690,64590,35585,420-
مقاومت397,79395,79091,71591,646-


آخرین اخبار لپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر