لپارس

پارس‌ الکتریک‌

1402/07/04 12:29:57
پایانی:111,190
(0%)
آخرین:110,300
(-0.8%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:130,220
105,640116,740
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,200
109,600
115,000
1991
1300
109,590
115,380
2001
195
109,580
115,400
3902
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت345,40037,60051,72581,450-
حمایت281,45077,55056,437103,033-
حمایت1101,90094,10061,143116,367363,370
P137,950134,050137,950137,950-
مقاومت1158,400150,600183,556159,533372,410
مقاومت2194,450190,550188,262172,867-
مقاومت3214,900207,100192,975194,450-


آخرین اخبار لپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر