شگویا

پتروشیمی تندگویان

1401/02/31 06:51:03
پایانی:12,880
(0%)
آخرین:13,000
(0.93%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:9.31M
12,24013,520
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
13,000
13,010
15,2764
13,000
12,990
13,020
19,9895
2910
12,980
13,030
10,5002
7,576,969(87%)
552(99%)
حجمحقیقیتعداد
8,155,139(93%)
1,315(100%)
1,151,071(13%)
4(1%)
حجمحقوقیتعداد
572,901(7%)
4(0%)
سرانه خرید حقیقی: 176,795,943 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.21سرانه فروش حقیقی: 79,876,950 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.45
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
8
خرید
16
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
7
خرید
9
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,3369,50510,08710,333-
حمایت210,33310,41710,28111,223-
حمایت111,66611,83510,47511,77338,200
P12,66312,74712,66312,663-
مقاومت113,99614,16515,52413,55338,630
مقاومت214,99315,07715,71814,103-
مقاومت316,32616,49515,91214,993-


آخرین اخبار شگویا

نمایش اخبار قدیمی‌تر