شتران

پالایش نفت تهران

1401/02/31 06:29:54
پایانی:5,670
(-3.4%)
آخرین:5,700
(-2.89%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:20.13M
5,5806,160
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
7107,654
5,700
5,720
30,0001
6379,467
5,690
5,730
283,7906
1068,314
5,680
5,740
218,5188
88,598,075(72%)
3,149(100%)
حجمحقیقیتعداد
102,089,145(83%)
2,920(99%)
34,360,786(28%)
14(0%)
حجمحقوقیتعداد
20,869,716(17%)
15(1%)
سرانه خرید حقیقی: 159,527,178 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.80سرانه فروش حقیقی: 198,234,743 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.24
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
13
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
8
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,1904,2004,4504,680-
حمایت24,6804,6854,5335,062-
حمایت15,1905,2004,6165,29816,900
P5,6805,6855,6805,680-
مقاومت16,1906,2006,7836,06217,150
مقاومت26,6806,6856,8666,298-
مقاومت37,1907,2006,9506,680-


آخرین اخبار شتران

نمایش اخبار قدیمی‌تر