سصوفی

سیمان‌ صوفیان‌

1401/03/01 12:37:40
پایانی:18,660
(5.36%)
آخرین:18,770
(5.98%)

تعداد معاملات:790
حجم:3.26M
ارزش معاملات:60.93B
حجم مبنا:837,054
16,65018,770
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
216,379
18,760
18,790
12,8502
15,000
18,750
18,960
3511
2560
18,740
18,990
3471
2,966,265(91%)
289(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,275,965(70%)
233(98%)
300,000(9%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
990,300(30%)
4(2%)
سرانه خرید حقیقی: 191,524,238 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.05سرانه فروش حقیقی: 182,272,561 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.95
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,68610,51011,72513,293-
حمایت213,29313,20512,13015,149-
حمایت115,54615,37012,53516,29653,140
P18,15318,06518,15318,153-
مقاومت120,40620,23023,06420,00954,410
مقاومت223,01322,92523,46921,156-
مقاومت325,26625,09023,87523,013-


آخرین اخبار سصوفی

نمایش اخبار قدیمی‌تر