سصوفی

سیمان‌ صوفیان‌

1402/09/15 11:01:53
پایانی:32,080
(0.34%)
آخرین:32,390
(1.31%)

تعداد معاملات:316
حجم:314,872
ارزش معاملات:10.1B
حجم مبنا:478,011
29,74034,200
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1842
32,310
32,390
2,5131
1530
32,300
32,400
15,7343
23,614
32,290
32,450
4352
127,235(37%)
66(96%)
حجمحقیقیتعداد
285,610(82%)
98(97%)
220,775(63%)
3(4%)
حجمحقوقیتعداد
62,400(18%)
3(3%)
سرانه خرید حقیقی: 61,843,921 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.66سرانه فروش حقیقی: 93,493,559 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.51
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
10
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت317,00015,95018,42523,000-
حمایت223,00022,47519,25026,781-
حمایت126,90025,85020,07529,11891,720
P32,90032,37532,90032,900-
مقاومت136,80035,75041,52436,68192,980
مقاومت242,80042,27542,34939,018-
مقاومت346,70045,65043,17542,800-


آخرین اخبار سصوفی

نمایش اخبار قدیمی‌تر