زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

1402/09/06 09:13:49
پایانی:20,000
(0%)
آخرین:19,900
(-0.5%)

تعداد معاملات:20
حجم:27,176
ارزش معاملات:544M
حجم مبنا:1
18,60021,400
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
115,663
19,900
20,050
10,2481
110,067
19,850
20,100
1,0562
11,500
19,800
20,150
11,2822
6,785(18%)
10(83%)
حجمحقیقیتعداد
38,636(100%)
10(100%)
31,851(82%)
2(17%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 13,570,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.18سرانه فروش حقیقی: 77,272,000 تومانقدرت فروش حقیقی: 5.69
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
13
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت312,90012,42513,76216,050-
حمایت216,05015,81214,20818,093-
حمایت118,25017,77514,65419,35660,650
P21,40021,16221,40021,400-
مقاومت123,60023,12526,24523,44361,400
مقاومت226,75026,51226,69124,706-
مقاومت328,95028,47527,13726,750-


آخرین اخبار زکشت

نمایش اخبار قدیمی‌تر