زكشت

كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت

1401/04/16 21:22:20
پایانی:19,650
(-5.3%)
آخرین:19,550
(-5.78%)

تعداد معاملات:737
حجم:1.93M
ارزش معاملات:37.99B
حجم مبنا:1
19,55021,950
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1531,807
19,550
19,800
3371
1500
17,900
19,900
100,5183
000
19,950
10,0001
1,931,388(100%)
335(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,931,388(100%)
214(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 113,288,878 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.64سرانه فروش حقیقی: 177,344,739 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.57
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,900-1753,13710,600-
حمایت210,6009,5624,24215,661-
حمایت115,15013,0755,34618,78858,800
P23,85022,81223,85023,850-
مقاومت128,40026,32534,05328,91160,100
مقاومت237,10036,06235,15732,038-
مقاومت341,65039,57536,26237,100-


آخرین اخبار زکشت

نمایش اخبار قدیمی‌تر