دتولید

داروسازی تولید دارو

1401/04/04 17:45:42
پایانی:7,970
(-1.84%)
آخرین:7,950
(-2.09%)

تعداد معاملات:427
حجم:2.74M
ارزش معاملات:21.87B
حجم مبنا:1
7,6408,600
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1800
7,860
7,900
3,6361
16,820
7,850
7,940
10,0001
1646
7,840
7,950
43,7481
2,327,569(85%)
124(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,730,738(99%)
143(99%)
417,247(15%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
14,078(1%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 149,602,620 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.98سرانه فروش حقیقی: 152,195,677 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.02
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,4404,0704,7556,180-
حمایت26,1805,9954,9837,226-
حمایت17,1806,8105,2117,87324,600
P8,9208,7358,9208,920-
مقاومت19,9209,55011,1489,96624,900
مقاومت211,66011,47511,37610,613-
مقاومت312,66012,29011,60511,660-


آخرین اخبار دتولید

نمایش اخبار قدیمی‌تر