دتولید

داروسازی تولید دارو

1402/09/15 10:58:05
پایانی:10,670
(-4.3%)
آخرین:10,820
(-2.95%)

تعداد معاملات:711
حجم:3.2M
ارزش معاملات:34.14B
حجم مبنا:1
10,37011,930
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
16,917
10,750
10,830
1,0001
1475
10,700
10,840
5,0001
34,660
10,690
10,850
1,0801
3,100,535(92%)
310(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,383,935(100%)
162(100%)
283,400(8%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 106,718,414 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.48سرانه فروش حقیقی: 222,880,163 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.09
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-5,716-7,520-4,2752,576-
حمایت22,5761,675-3,1927,535-
حمایت17,2635,460-2,11110,59835,570
P15,55614,65515,55615,556-
مقاومت120,24318,44026,01120,51536,500
مقاومت228,53627,63527,09223,578-
مقاومت333,22331,42028,17528,536-


آخرین اخبار دتولید

نمایش اخبار قدیمی‌تر