دتولید

داروسازی تولید دارو

1401/05/22 06:51:19
پایانی:6,440
(0%)
آخرین:6,530
(1.39%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
6,0606,820
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,000
6,490
6,530
4,2941
13,500
6,420
6,540
15,0002
1957
6,400
6,550
68,4604
1,632,708(98%)
124(99%)
حجمحقیقیتعداد
881,103(53%)
105(98%)
28,106(2%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
779,711(47%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 84,795,480 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.57سرانه فروش حقیقی: 54,040,984 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.64
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
10
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,6432,3753,0674,296-
حمایت24,2964,1623,2985,354-
حمایت15,4135,1453,5296,00819,420
P7,0666,9327,0667,066-
مقاومت18,1837,9159,5308,12419,650
مقاومت29,8369,7029,7618,778-
مقاومت310,95310,6859,9929,836-


آخرین اخبار دتولید

نمایش اخبار قدیمی‌تر