شنفت

نفت‌ پارس‌

1401/05/22 00:55:35
پایانی:7,140
(-0.55%)
آخرین:6,970
(-2.92%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:6.67M
6,7507,610
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1582
6,970
6,990
10,6141
22,385
6,940
7,000
43,2961
24,145
6,930
7,010
2,5941
1,322,960(96%)
105(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,374,493(100%)
53(98%)
53,980(4%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
2,447(0%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 89,961,280 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.49سرانه فروش حقیقی: 185,167,547 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.06
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,5535,4105,6706,216-
حمایت26,2166,1455,7566,613-
حمایت16,5936,4505,8436,85920,730
P7,2567,1857,2567,256-
مقاومت17,6337,4908,0967,65321,080
مقاومت28,2968,2258,1837,899-
مقاومت38,6738,5308,2708,296-


آخرین اخبار شنفت

نمایش اخبار قدیمی‌تر