فمراد

آلومراد

1402/03/02 09:07:29
پایانی:30,820
(-0.77%)
آخرین:30,300
(-2.44%)

تعداد معاملات:296
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:480,615
29,51032,610
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
34,217
30,250
30,300
65,8814
1168
30,100
30,310
2,9203
122,230
30,010
30,320
13,5741
656,119(99%)
108(99%)
حجمحقیقیتعداد
660,394(100%)
67(100%)
4,275(1%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 187,236,922 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.62سرانه فروش حقیقی: 303,781,240 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.62
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,1631,1755,40711,616-
حمایت211,61611,1226,81918,083-
حمایت119,09318,1058,22922,07979,710
P28,54628,05228,54628,546-
مقاومت136,02335,03544,91035,01380,930
مقاومت245,47644,98246,32039,009-
مقاومت352,95351,96547,73245,476-


آخرین اخبار فمراد

نمایش اخبار قدیمی‌تر