فمراد

آلومراد

1401/04/04 18:37:56
پایانی:39,390
(4.95%)
آخرین:39,400
(4.98%)

تعداد معاملات:876
حجم:2.62M
ارزش معاملات:103B
حجم مبنا:399,680
35,66039,400
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2501,069,450
39,400
60,000
9,7001
31,839
39,390
000
22,074
39,380
000
2,608,373(99%)
436(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,601,770(99%)
287(100%)
15,164(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
21,767(1%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 235,650,946 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.66سرانه فروش حقیقی: 357,086,133 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.52
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,8935,17510,0978,456-
حمایت28,45610,09711,73915,978-
حمایت121,58324,86513,37920,625101,080
P28,14629,78728,14628,146-
مقاومت141,27344,55556,04035,668104,130
مقاومت247,83649,47757,68040,315-
مقاومت360,96364,24559,32247,836-


آخرین اخبار فمراد

نمایش اخبار قدیمی‌تر