فمراد

آلومراد

1401/07/15 22:44:21
پایانی:39,660
(-0.87%)
آخرین:38,010
(-4.99%)

تعداد معاملات:38
حجم:63,692
ارزش معاملات:2.42B
حجم مبنا:378,215
38,01042,010
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
38,010
2,236,077370
000
38,020
1,0802
000
38,030
2221
63,692(100%)
35(100%)
حجمحقیقیتعداد
63,692(100%)
3(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 72,172,134 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.09سرانه فروش حقیقی: 842,008,240 تومانقدرت فروش حقیقی: 11.67
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
10
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
5
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,05011,40016,42514,750-
حمایت214,75016,42518,10122,428-
حمایت128,15031,50019,77527,171124,650
P34,85036,52534,85034,850-
مقاومت148,25051,60063,32442,528124,650
مقاومت254,95056,62564,99847,271-
مقاومت368,35071,70066,67554,950-


آخرین اخبار فمراد

نمایش اخبار قدیمی‌تر