غدام

خوراک‌ دام‌ پارس‌

1401/02/31 06:29:54
پایانی:63,640
(-4.98%)
آخرین:63,640
(-4.98%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:205,761
63,64070,320
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,690
58,950
63,640
5,183,277982
000
63,650
1,0792
000
63,700
2,7263
205,079(87%)
294(100%)
حجمحقیقیتعداد
235,079(100%)
65(100%)
30,000(13%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 44,391,930 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.19سرانه فروش حقیقی: 230,160,424 تومانقدرت فروش حقیقی: 5.18
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
8
خرید
8
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
4
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-7,956-5,0756,37712,066-
حمایت212,06613,50710,19829,566-
حمایت137,85340,73514,01440,377190,920
P57,87659,31757,87657,876-
مقاومت183,66386,545113,26575,376190,920
مقاومت2103,686105,127117,08186,187-
مقاومت3129,473132,355120,902103,686-


آخرین اخبار غدام

نمایش اخبار قدیمی‌تر