شسينا

صنايع‌شيميايي‌سينا

1401/02/30 00:10:55
پایانی:2,104
(-0.33%)
آخرین:2,140
(1.37%)

تعداد معاملات:1,774
حجم:28.55M
ارزش معاملات:60.08B
حجم مبنا:7.12M
2,0062,216
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,000
2,139
2,140
87,8012
1167,835
2,137
2,142
3,4251
12,370
2,134
2,143
2,4481
28,160,124(99%)
597(100%)
حجمحقیقیتعداد
27,985,513(98%)
558(100%)
393,972(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
568,583(2%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 99,244,390 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.94سرانه فروش حقیقی: 105,522,436 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.06
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
12
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
7
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0901,1091,2811,414-
حمایت21,4141,4241,3381,677-
حمایت11,7771,7961,3951,8396,222
P2,1012,1112,1012,101-
مقاومت12,4642,4832,8842,3646,330
مقاومت22,7882,7982,9412,526-
مقاومت33,1513,1702,9982,788-


آخرین اخبار شسینا

نمایش اخبار قدیمی‌تر