شسینا

صنایع‌شیمیایی‌سینا

1402/09/15 11:00:01
پایانی:4,644
(-2.45%)
آخرین:4,648
(-2.37%)

تعداد معاملات:1,042
حجم:7.96M
ارزش معاملات:37.08B
حجم مبنا:3.24M
4,4285,094
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
886,166
4,648
4,649
17,1402
2130,243
4,645
4,650
44,9863
170,975
4,644
4,651
82,3082
10,693,747(99%)
425(99%)
حجمحقیقیتعداد
10,634,908(98%)
228(100%)
156,161(1%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
215,000(2%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 116,851,202 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.54سرانه فروش حقیقی: 216,616,284 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.85
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39005401,2252,630-
حمایت22,6302,4501,4533,676-
حمایت13,6403,2801,6814,32313,590
P5,3705,1905,3705,370-
مقاومت16,3806,0207,6186,41613,880
مقاومت28,1107,9307,8467,063-
مقاومت39,1208,7608,0758,110-


آخرین اخبار شسینا

نمایش اخبار قدیمی‌تر