شسینا

صنایع‌شیمیایی‌سینا

1401/07/09 15:07:51
پایانی:1,458
(-3.44%)
آخرین:1,435
(-4.96%)

تعداد معاملات:499
حجم:10.53M
ارزش معاملات:15.36B
حجم مبنا:9.93M
1,4351,585
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
122,997
1,435
1,435
25,0001
15,000
1,420
1,475
25,0651
000
1,479
46,5941
9,707,802(92%)
210(99%)
حجمحقیقیتعداد
10,538,688(100%)
99(100%)
830,886(8%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 67,399,882 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.43سرانه فروش حقیقی: 155,206,132 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.30
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,1321,1001,1731,311-
حمایت21,3111,2951,1971,422-
حمایت11,4241,3921,2211,4914,600
P1,6031,5871,6031,603-
مقاومت11,7161,6841,8541,7144,641
مقاومت21,8951,8791,8781,783-
مقاومت32,0081,9761,9031,895-


آخرین اخبار شسینا

نمایش اخبار قدیمی‌تر