مداران

داده‌پردازي‌ايران‌

1401/05/21 16:47:36
پایانی:27,030
(-3.63%)
آخرین:26,650
(-4.99%)

تعداد معاملات:1,247
حجم:3.55M
ارزش معاملات:96.05B
حجم مبنا:554,939
26,65029,450
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,879
26,510
26,650
339,34625
11,045
23,000
26,990
5,2851
000
27,000
1,2753
2,624,414(74%)
514(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,473,062(98%)
185(99%)
930,000(26%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
81,352(2%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 138,011,498 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.27سرانه فروش حقیقی: 507,442,518 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.68
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
11
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
5
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت314,94615,41517,28718,223-
حمایت218,22318,45717,91221,084-
حمایت122,43622,90518,53622,85279,950
P25,71325,94725,71325,713-
مقاومت129,92630,39534,76328,57481,790
مقاومت233,20333,43735,38730,342-
مقاومت337,41637,88536,01233,203-


آخرین اخبار مداران

نمایش اخبار قدیمی‌تر