مداران

داده‌پردازی‌ایران‌

1403/01/06 12:29:34
پایانی:5,960
(0%)
آخرین:6,000
(0.67%)

تعداد معاملات:0
حجم:886,731
ارزش معاملات:5.35B
حجم مبنا:2.61M
5,6706,250
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,423
5,820
6,200
12,6311
000
6,210
6,3391
000
6,370
41
886,731(100%)
67(100%)
حجمحقیقیتعداد
886,731(100%)
74(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 78,879,354 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.10سرانه فروش حقیقی: 71,417,794 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.91
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,0003,4704,3506,290-
حمایت26,2906,0254,6437,634-
حمایت17,5206,9904,9368,46526,400
P9,8109,5459,8109,810-
مقاومت111,04010,51012,56311,15426,730
مقاومت213,33013,06512,85611,985-
مقاومت314,56014,03013,15013,330-


آخرین اخبار مداران

نمایش اخبار قدیمی‌تر