ونفت

سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌

1401/05/22 06:56:34
پایانی:3,102
(0%)
آخرین:3,110
(0.25%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:4.83M
2,9163,288
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
128,514
3,080
3,120
7,0002
12,191
3,077
3,129
19,4151
24,800
3,070
3,130
7001
2,467,846(91%)
81(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,704,919(100%)
109(100%)
237,073(9%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 94,509,361 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.23سرانه فروش حقیقی: 76,978,520 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.81
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
13
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
7
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,3361,2111,5272,095-
حمایت22,0952,0321,6332,578-
حمایت12,6022,4771,7382,8779,278
P3,3613,2983,3613,361-
مقاومت13,8683,7434,4813,8449,406
مقاومت24,6274,5644,5864,143-
مقاومت35,1345,0094,6924,627-


آخرین اخبار ونفت

نمایش اخبار قدیمی‌تر