لخانه

لوازم‌ خانگی‌ پارس‌

1401/04/04 18:22:16
پایانی:19,850
(-1.29%)
آخرین:19,550
(-2.78%)

تعداد معاملات:32
حجم:219,299
ارزش معاملات:4.28B
حجم مبنا:497,266
19,55020,700
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1300
19,150
19,550
578,99887
000
20,100
7,8355
000
20,500
12,6292
19,299(9%)
10(91%)
حجمحقیقیتعداد
219,299(100%)
2(100%)
200,000(91%)
1(9%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 38,308,515 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.02سرانه فروش حقیقی: 2,176,542,575 تومانقدرت فروش حقیقی: 56.82
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,88011,62513,06713,020-
حمایت213,02013,39213,54815,224-
حمایت116,65017,39514,02916,58559,900
P18,79019,16218,79018,790-
مقاومت122,42023,16526,53020,99461,020
مقاومت224,56024,93227,01122,355-
مقاومت328,19028,93527,49224,560-


آخرین اخبار لخانه

نمایش اخبار قدیمی‌تر