سشرق

سیمان‌ شرق‌

1401/03/02 01:28:19
پایانی:9,220
(0.98%)
آخرین:9,160
(0.32%)

تعداد معاملات:1,107
حجم:6.42M
ارزش معاملات:59.19B
حجم مبنا:1.72M
8,5909,670
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
18,679
9,160
9,170
15,0004
1600
9,140
9,180
37,2122
11,053
9,130
9,190
30,1335
5,327,364(83%)
380(99%)
حجمحقیقیتعداد
5,274,270(82%)
343(99%)
1,095,903(17%)
4(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,148,997(18%)
5(1%)
سرانه خرید حقیقی: 129,258,673 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.91سرانه فروش حقیقی: 141,774,837 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.10
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
11
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
5
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,0506,0706,5006,890-
حمایت26,8906,9006,6437,547-
حمایت17,7707,7906,7867,95225,950
P8,6108,6208,6108,610-
مقاومت19,4909,51010,5139,26726,170
مقاومت210,33010,34010,6569,672-
مقاومت311,21011,23010,80010,330-


آخرین اخبار سشرق

نمایش اخبار قدیمی‌تر