سشرق

سیمان‌ شرق‌

1401/05/29 10:45:13
پایانی:7,480
(0.67%)
آخرین:7,620
(2.55%)

تعداد معاملات:200
حجم:1.95M
ارزش معاملات:14.59B
حجم مبنا:2.01M
6,9907,870
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
211,408
7,510
7,610
8001
485,229
7,500
7,620
79,6253
12,000
7,490
7,630
20,0001
1,171,052(60%)
48(96%)
حجمحقیقیتعداد
1,716,371(88%)
83(99%)
780,467(40%)
2(4%)
حجمحقوقیتعداد
235,148(12%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 182,488,936 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.18سرانه فروش حقیقی: 154,680,181 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.85
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
14
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,2535,1905,5556,046-
حمایت26,0466,0155,6766,604-
حمایت16,7136,6505,7986,94822,120
P7,5067,4757,5067,506-
مقاومت18,1738,1108,9618,06422,500
مقاومت28,9668,9359,0838,408-
مقاومت39,6339,5709,2058,966-


آخرین اخبار سشرق

نمایش اخبار قدیمی‌تر