سشرق

سیمان‌ شرق‌

1402/09/06 09:15:43
پایانی:15,650
(0.06%)
آخرین:15,680
(0.25%)

تعداد معاملات:62
حجم:156,371
ارزش معاملات:2.45B
حجم مبنا:1.06M
14,55016,730
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,155
15,680
15,700
4,4301
26,870
15,670
15,720
87,1642
26,280
15,660
15,800
5,0002
61,291(38%)
11(92%)
حجمحقیقیتعداد
132,917(82%)
14(93%)
100,520(62%)
1(8%)
حجمحقوقیتعداد
28,894(18%)
1(7%)
سرانه خرید حقیقی: 87,200,377 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.59سرانه فروش حقیقی: 148,582,217 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.70
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
10
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,8308,5709,8159,580-
حمایت29,5809,95010,23011,482-
حمایت112,81013,55010,64512,65747,580
P14,56014,93014,56014,560-
مقاومت117,79018,53021,43416,46248,660
مقاومت219,54019,91021,84917,637-
مقاومت322,77023,51022,26519,540-


آخرین اخبار سشرق

نمایش اخبار قدیمی‌تر