کلوند

کاشی‌ الوند

1402/09/15 10:44:30
پایانی:46,020
(0.08%)
آخرین:46,220
(0.52%)

تعداد معاملات:164
حجم:538,739
ارزش معاملات:24.79B
حجم مبنا:343,249
43,69048,270
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
36,153
46,170
46,400
3,0001
233,431
46,160
46,890
6,6144
26,420
46,150
46,900
6,1642
187,074(35%)
42(88%)
حجمحقیقیتعداد
187,673(35%)
30(91%)
351,665(65%)
6(13%)
حجمحقوقیتعداد
351,066(65%)
3(9%)
سرانه خرید حقیقی: 204,979,654 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.71سرانه فروش حقیقی: 287,890,382 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.40
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
8
خرید
11
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
5
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت318,37316,54521,28729,686-
حمایت229,68628,77222,86936,933-
حمایت137,34335,51524,44941,410134,600
P48,65647,74248,65648,656-
مقاومت156,31354,48565,55055,903136,800
مقاومت267,62666,71267,13060,380-
مقاومت375,28373,45568,71267,626-


آخرین اخبار کلوند

به پایان اخبار رسیدید

نمایش اخبار قدیمی‌تر