کلوند

کاشی‌ الوند

1401/05/22 02:14:07
پایانی:23,980
(-0.33%)
آخرین:24,040
(-0.08%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:632,911
22,86025,260
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
216,005
23,900
24,060
2121
1220
23,820
24,140
2131
221,836
23,800
24,150
1,9551
204,974(42%)
39(95%)
حجمحقیقیتعداد
485,814(100%)
65(100%)
280,840(58%)
2(5%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 126,032,731 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.70سرانه فروش حقیقی: 179,227,995 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.42
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
13
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
7
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت318,66018,61019,51520,520-
حمایت220,52020,49519,81621,902-
حمایت122,28022,23020,11822,75772,170
P24,14024,11524,14024,140-
مقاومت125,90025,85027,96125,52273,000
مقاومت227,76027,73528,26326,377-
مقاومت329,52029,47028,56527,760-


آخرین اخبار کلوند

نمایش اخبار قدیمی‌تر