وسين

بيمه سينا

1401/05/28 09:22:22
پایانی:1,792
(0.22%)
آخرین:1,841
(2.96%)

تعداد معاملات:27
حجم:389,617
ارزش معاملات:717M
حجم مبنا:5.58M
1,7351,841
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
505,222,344
1,841
1,860
5,0001
243,606
1,823
1,942
4,3341
27,817
1,820
1,947
70,1261
9,493,488(100%)
110(100%)
حجمحقیقیتعداد
9,493,488(100%)
110(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 154,657,549 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 154,657,549 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
9
خرید
11
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
4
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,4051,3921,4671,567-
حمایت21,5671,5611,4921,681-
حمایت11,7041,6911,5171,7525,523
P1,8661,8601,8661,866-
مقاومت12,0031,9902,1641,9805,523
مقاومت22,1652,1592,1892,051-
مقاومت32,3022,2892,2142,165-


آخرین اخبار وسین

نمایش اخبار قدیمی‌تر