وسین

بیمه سینا

1401/05/29 10:17:11
پایانی:1,798
(0.33%)
آخرین:1,845
(2.95%)

تعداد معاملات:28
حجم:599,531
ارزش معاملات:1.1B
حجم مبنا:5.58M
1,7391,845
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
653,774,934
1,845
1,860
5,0001
3205,188
1,827
1,947
70,1261
15,000
1,818
1,977
10,0001
599,531(100%)
8(100%)
حجمحقیقیتعداد
599,531(100%)
16(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 134,744,592 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.00سرانه فروش حقیقی: 67,372,296 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
9
خرید
11
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
4
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,4051,3921,4671,567-
حمایت21,5671,5611,4921,681-
حمایت11,7041,6911,5171,7525,523
P1,8661,8601,8661,866-
مقاومت12,0031,9902,1641,9805,523
مقاومت22,1652,1592,1892,051-
مقاومت32,3022,2892,2142,165-


آخرین اخبار وسین

نمایش اخبار قدیمی‌تر