سیتا

سرمایه گذاری سیمان تامین

1401/05/18 19:18:34
پایانی:8,490
(0.11%)
آخرین:8,600
(1.41%)

تعداد معاملات:791
حجم:687,646
ارزش معاملات:5.89B
حجم مبنا:4.4M
8,0608,900
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
241,906
8,600
8,610
3001
18,901
8,570
8,620
17,2596
1700
8,560
8,630
1,0001
524,552(76%)
98(99%)
حجمحقیقیتعداد
682,256(99%)
660(99%)
163,094(24%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
5,390(1%)
6(1%)
سرانه خرید حقیقی: 45,443,331 تومانقدرت خرید حقیقی: 5.18سرانه فروش حقیقی: 8,776,293 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.19
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
8
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
7
خرید
4
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,0033,5904,4356,106-
حمایت26,1065,9004,7167,397-
حمایت17,3836,9704,9988,19525,680
P9,4869,2809,4869,486-
مقاومت110,76310,35012,32110,77725,840
مقاومت212,86612,66012,60311,575-
مقاومت314,14313,73012,88512,866-


آخرین اخبار سیتا

نمایش اخبار قدیمی‌تر