سيتا

سرمايه گذاري سيمان تامين

1401/02/28 14:43:12
پایانی:11,760
(-2.08%)
آخرین:11,800
(-1.74%)

تعداد معاملات:3,060
حجم:4.59M
ارزش معاملات:53.99B
حجم مبنا:4.4M
11,41012,610
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,274
11,780
11,800
7,4007
395,707
11,770
11,820
6002
267,731
11,760
11,830
51,2867
2,273,820(50%)
364(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,589,371(100%)
2,472(100%)
2,316,299(50%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
748(0%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 73,461,876 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.36سرانه فروش حقیقی: 21,832,930 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.30
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
7
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,8837,4058,1877,926-
حمایت27,9268,1878,4489,122-
حمایت110,01310,5358,7099,86135,990
P11,05611,31711,05611,056-
مقاومت113,14313,66515,49012,25236,300
مقاومت214,18614,44715,75112,991-
مقاومت316,27316,79516,01214,186-


آخرین اخبار سیتا

نمایش اخبار قدیمی‌تر