کخاک

صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌

1402/09/06 09:14:19
پایانی:14,200
(0%)
آخرین:14,520
(2.25%)

تعداد معاملات:2
حجم:500
ارزش معاملات:7.12M
حجم مبنا:1.4M
13,49014,910
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,600
14,330
14,510
7081
1920
14,320
14,520
12,7243
36,908
14,310
14,530
1,1442
500(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
500(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 7,100,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 7,100,000 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
0
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
0
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت313,43613,38513,57213,863-
حمایت213,86313,83713,63514,149-
حمایت114,18614,13513,69714,32643,090
P14,61314,58714,61314,613-
مقاومت114,93614,88515,32214,89943,840
مقاومت215,36315,33715,38415,076-
مقاومت315,68615,63515,44715,363-


آخرین اخبار کخاک

نمایش اخبار قدیمی‌تر