کخاک

صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌

1401/05/22 01:26:59
پایانی:12,940
(-0.15%)
آخرین:12,940
(-0.15%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.4M
12,32013,600
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1254
12,940
13,100
2,0001
23,330
12,930
13,140
7191
1400
12,900
13,150
5,0001
230,524(100%)
32(100%)
حجمحقیقیتعداد
230,524(100%)
38(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 93,218,142 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.19سرانه فروش حقیقی: 78,499,488 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.84
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
11
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,4765,7957,1929,953-
حمایت29,9539,6127,65812,088-
حمایت112,06611,3858,12413,40741,960
P15,54315,20215,54315,543-
مقاومت117,65616,97520,23517,67842,390
مقاومت221,13320,79220,70118,997-
مقاومت323,24622,56521,16721,133-


آخرین اخبار کخاک

نمایش اخبار قدیمی‌تر