كخاك

صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌

1401/05/28 08:30:08
پایانی:12,950
(-0.07%)
آخرین:13,080
(0.92%)

تعداد معاملات:92
حجم:194,517
ارزش معاملات:2.5B
حجم مبنا:1.4M
12,32013,600
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1702
12,770
13,090
1,8942
1500
12,760
13,190
4,3003
11,000
12,700
13,200
3,6301
101,745(52%)
33(92%)
حجمحقیقیتعداد
194,118(100%)
37(97%)
92,772(48%)
3(8%)
حجمحقوقیتعداد
399(0%)
1(3%)
سرانه خرید حقیقی: 39,927,204 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.59سرانه فروش حقیقی: 67,941,300 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.70
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
11
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,4765,7957,1929,953-
حمایت29,9539,6127,65812,088-
حمایت112,06611,3858,12413,40741,960
P15,54315,20215,54315,543-
مقاومت117,65616,97520,23517,67842,390
مقاومت221,13320,79220,70118,997-
مقاومت323,24622,56521,16721,133-


آخرین اخبار کخاک

نمایش اخبار قدیمی‌تر