دروز

داروسازي‌ روزدارو

1401/02/30 00:00:27
پایانی:29,150
(-2.99%)
آخرین:28,550
(-4.99%)

تعداد معاملات:645
حجم:1.25M
ارزش معاملات:36.57B
حجم مبنا:514,580
28,55031,550
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
27,500
29,000
9,4442
000
29,020
56,0481
000
29,390
5001
1,132,724(90%)
245(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,254,646(100%)
163(100%)
121,922(10%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 134,771,039 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.60سرانه فروش حقیقی: 224,373,809 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.66
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
10
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,5369,38012,57516,083-
حمایت216,08316,00513,64020,965-
حمایت122,31622,16014,70523,98185,650
P28,86328,78528,86328,863-
مقاومت135,09634,94042,39433,74587,310
مقاومت241,64341,56543,45936,761-
مقاومت347,87647,72044,52541,643-


آخرین اخبار دروز

نمایش اخبار قدیمی‌تر