چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

1402/09/06 09:14:23
پایانی:56,650
(0.08%)
آخرین:56,200
(-0.7%)

تعداد معاملات:45
حجم:6,140
ارزش معاملات:348M
حجم مبنا:1
52,65060,550
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
194
56,200
56,400
213
5944
56,150
57,000
13,0772
3296
56,050
57,050
5072
6,146(87%)
11(92%)
حجمحقیقیتعداد
7,060(100%)
37(100%)
914(13%)
1(8%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 31,651,900 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.93سرانه فروش حقیقی: 10,809,432 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.34
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
10
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
4
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت330,70028,30037,25051,000-
حمایت251,00049,80040,23564,675-
حمایت166,50064,10043,21773,124240,750
P86,80085,60086,80086,800-
مقاومت1102,30099,900120,782100,475246,000
مقاومت2122,600121,400123,764108,924-
مقاومت3138,100135,700126,750122,600-


آخرین اخبار چخزر

نمایش اخبار قدیمی‌تر