سخوز

سیمان خوزستان

1402/09/06 09:09:05
پایانی:42,770
(0.02%)
آخرین:43,110
(0.81%)

تعداد معاملات:50
حجم:19,027
ارزش معاملات:817M
حجم مبنا:560,000
39,77045,750
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3903
42,890
43,000
3,5402
31,420
42,850
43,100
1,0001
31,460
42,810
43,110
1,4991
587(3%)
3(75%)
حجمحقیقیتعداد
8,340(44%)
5(71%)
18,440(97%)
1(25%)
حجمحقوقیتعداد
10,687(56%)
2(29%)
سرانه خرید حقیقی: 8,368,663 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.12سرانه فروش حقیقی: 71,340,360 تومانقدرت فروش حقیقی: 8.52
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
12
خرید
11
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
11
خرید
5
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت331,00031,91536,11238,480-
حمایت238,48038,93737,51244,893-
حمایت147,79048,70538,91148,856170,780
P55,27055,72755,27055,270-
مقاومت164,58065,49575,28861,683173,460
مقاومت272,06072,51776,68765,646-
مقاومت381,37082,28578,08772,060-


آخرین اخبار سخوز

نمایش اخبار قدیمی‌تر