سخوز

سیمان خوزستان

1402/07/04 14:21:48
پایانی:46,480
(0%)
آخرین:46,040
(-0.94%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:560,000
43,23049,730
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,100
45,500
48,390
3,3593
1112
45,040
48,400
1,1502
1132
43,700
48,440
6082
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
12
خرید
11
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
11
خرید
5
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت331,00031,91536,11238,480-
حمایت238,48038,93737,51244,893-
حمایت147,79048,70538,91148,856170,780
P55,27055,72755,27055,270-
مقاومت164,58065,49575,28861,683173,460
مقاومت272,06072,51776,68765,646-
مقاومت381,37082,28578,08772,060-


آخرین اخبار سخوز

نمایش اخبار قدیمی‌تر