سخوز

سیمان خوزستان

1401/02/31 06:24:40
پایانی:28,120
(-0.24%)
آخرین:27,700
(-1.73%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:560,000
26,50029,880
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
45,000
27,600
27,700
57,4443
47,969
27,510
28,000
2,2981
47,183
27,500
28,050
35,0002
1,022,083(94%)
150(99%)
حجمحقیقیتعداد
968,660(89%)
135(99%)
70,277(6%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
123,700(11%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 191,606,493 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.95سرانه فروش حقیقی: 201,768,290 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.05
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
14
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
8
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت318,88319,07520,51221,566-
حمایت221,56621,66220,99223,763-
حمایت124,63324,82521,47125,12082,900
P27,31627,41227,31627,316-
مقاومت130,38330,57533,92829,51383,800
مقاومت233,06633,16234,40730,870-
مقاومت336,13336,32534,88733,066-


آخرین اخبار سخوز

نمایش اخبار قدیمی‌تر