شصفها

پتروشیمی‌ اصفهان‌

1402/09/15 10:35:42
پایانی:219,750
(-0.06%)
آخرین:215,550
(-1.97%)

تعداد معاملات:10
حجم:4,481
ارزش معاملات:965M
حجم مبنا:120,000
215,550224,250
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
215,550
94,86333
000
217,150
4651
000
224,000
4521
4,481(100%)
10(100%)
حجمحقیقیتعداد
4,481(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 98,469,975 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.10سرانه فروش حقیقی: 984,699,750 تومانقدرت فروش حقیقی: 10.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
12
خرید
11
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
11
خرید
5
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3154,766155,600164,750172,233-
حمایت2172,233172,650167,802186,214-
حمایت1191,366192,200170,851194,852631,500
P208,833209,250208,833208,833-
مقاومت1227,966228,800250,148222,814631,500
مقاومت2245,433245,850253,197231,452-
مقاومت3264,566265,400256,250245,433-


آخرین اخبار شصفها

نمایش اخبار قدیمی‌تر