شصفها

پتروشیمی‌ اصفهان‌

1401/07/09 13:59:51
پایانی:129,050
(-0.03%)
آخرین:128,000
(-0.85%)

تعداد معاملات:58
حجم:38,599
ارزش معاملات:4.97B
حجم مبنا:120,000
126,550131,650
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,662
128,000
129,200
6501
1250
126,600
129,300
3,5001
140
126,550
129,700
7401
9,809(25%)
15(94%)
حجمحقیقیتعداد
38,599(100%)
28(100%)
28,790(75%)
1(6%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 84,390,096 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.47سرانه فروش حقیقی: 177,900,033 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.11
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
17
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
11
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3108,166108,700112,175114,583-
حمایت2114,583114,850113,334119,893-
حمایت1122,066122,600114,492123,173386,450
P128,483128,750128,483128,483-
مقاومت1135,966136,500144,607133,793389,350
مقاومت2142,383142,650145,765137,073-
مقاومت3149,866150,400146,925142,383-


آخرین اخبار شصفها

نمایش اخبار قدیمی‌تر