شصفها

پتروشيمي‌ اصفهان‌

1401/02/30 00:00:27
پایانی:104,800
(-1.87%)
آخرین:104,700
(-1.96%)

تعداد معاملات:146
حجم:138,594
ارزش معاملات:14.52B
حجم مبنا:120,000
104,700108,900
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1100
100,050
104,700
20,32013
152
97,300
106,000
9,9972
1100
95,500
106,350
1521
68,594(49%)
76(99%)
حجمحقیقیتعداد
138,594(100%)
40(100%)
70,000(51%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 94,587,515 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.26سرانه فروش حقیقی: 363,116,280 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.84
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
12
خرید
12
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
10
خرید
6
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت385,20085,95089,07590,700-
حمایت290,70091,07590,11795,475-
حمایت197,70098,45091,15898,425314,100
P103,200103,575103,200103,200-
مقاومت1110,200110,950118,241107,975317,700
مقاومت2115,700116,075119,282110,925-
مقاومت3122,700123,450120,325115,700-


آخرین اخبار شصفها

نمایش اخبار قدیمی‌تر