سغدير

توسعه سرمايه و صنعت غدير

1401/02/29 22:52:11
پایانی:13,880
(0.07%)
آخرین:13,870
(0%)

تعداد معاملات:215
حجم:635,105
ارزش معاملات:8.82B
حجم مبنا:1.34M
13,18014,560
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
120,000
13,590
13,890
7,0001
16,100
13,570
13,920
5001
23,420
13,560
13,950
2,4731
303,845(48%)
45(98%)
حجمحقیقیتعداد
610,105(96%)
109(99%)
331,260(52%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
25,000(4%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 93,719,302 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.21سرانه فروش حقیقی: 77,690,434 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.83
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
7
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,7639,1459,9329,956-
حمایت29,95610,14710,19511,159-
حمایت111,91312,29510,45711,90340,690
P13,10613,29713,10613,106-
مقاومت115,06315,44517,28214,30941,560
مقاومت216,25616,44717,54415,053-
مقاومت318,21318,59517,80716,256-


آخرین اخبار سغدیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر