سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

1401/05/22 01:16:30
پایانی:14,200
(-0.14%)
آخرین:13,700
(-3.65%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.34M
13,51014,930
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
24,263
13,530
13,900
7371
31,563
13,520
13,920
13,9721
220,000
13,510
13,970
8001
28,861(59%)
7(88%)
حجمحقیقیتعداد
48,861(100%)
10(100%)
20,000(41%)
1(13%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 58,546,600 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.84سرانه فروش حقیقی: 69,382,620 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.19
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,79310,49011,02512,166-
حمایت212,16612,01511,20312,984-
حمایت112,93312,63011,38113,48941,100
P14,30614,15514,30614,306-
مقاومت115,07314,77016,01815,12441,300
مقاومت216,44616,29516,19615,629-
مقاومت317,21316,91016,37516,446-


آخرین اخبار سغدیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر