غشاذر

پگاه‌آذربایجان‌غربی‌

1401/05/22 01:00:49
پایانی:4,033
(-0.41%)
آخرین:3,898
(-3.75%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:3.72M
3,8074,293
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1196
3,898
3,968
1,4391
11,300
3,890
3,973
22,8001
115,000
3,880
3,974
16,3011
391,461(87%)
46(98%)
حجمحقیقیتعداد
451,461(100%)
27(100%)
60,000(13%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 34,320,917 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.51سرانه فروش حقیقی: 67,434,896 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.96
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,4951,2281,6732,652-
حمایت22,6522,5191,8213,332-
حمایت13,2753,0081,9693,75211,774
P4,4324,2994,4324,432-
مقاومت15,0554,7885,8265,11211,898
مقاومت26,2126,0795,9745,532-
مقاومت36,8356,5686,1236,212-


آخرین اخبار غشاذر

نمایش اخبار قدیمی‌تر