ومعلم

بيمه معلم

1401/05/28 09:59:01
پایانی:1,285
(0.54%)
آخرین:1,307
(2.26%)

تعداد معاملات:196
حجم:2.54M
ارزش معاملات:3.33B
حجم مبنا:11.67M
1,2151,341
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
17,500
1,308
1,319
6,2051
110,000
1,303
1,320
4,0001
29,360
1,295
1,330
80,0001
2,540,159(100%)
70(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,540,159(100%)
77(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 46,630,061 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.10سرانه فروش حقیقی: 42,390,965 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.91
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
8
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
4
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت313829242673-
حمایت2673618313998-
حمایت19908813841,1993,912
P1,5251,4701,5251,525-
مقاومت11,8421,7332,2291,8503,973
مقاومت22,3772,3222,3002,051-
مقاومت32,6942,5852,3722,377-


آخرین اخبار ومعلم

نمایش اخبار قدیمی‌تر