ومعلم

بیمه معلم

1401/05/22 02:40:13
پایانی:1,254
(-1.64%)
آخرین:1,234
(-3.21%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:11.37M
1,2121,338
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2198,647
1,234
1,243
4,3001
2170,467
1,233
1,244
7,5001
16,000
1,232
1,245
13,0002
6,647,626(100%)
140(100%)
حجمحقیقیتعداد
6,647,626(100%)
38(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 59,543,735 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.27سرانه فروش حقیقی: 219,371,658 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.68
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت329-111112618-
حمایت2618548187961-
حمایت19267852621,1733,664
P1,5151,4451,5151,515-
مقاومت11,8231,6822,2051,8583,709
مقاومت22,4122,3422,2802,070-
مقاومت32,7202,5792,3552,412-


آخرین اخبار ومعلم

نمایش اخبار قدیمی‌تر