ومعلم

بیمه معلم

1402/07/04 16:34:14
پایانی:2,592
(1.36%)
آخرین:2,577
(0.78%)

تعداد معاملات:210
حجم:3.22M
ارزش معاملات:8.35B
حجم مبنا:1
2,4302,684
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
138,830
2,578
2,612
112,6171
12,000
2,574
2,613
20,3061
14,000
2,573
2,615
2,2641
2,528,004(78%)
50(96%)
حجمحقیقیتعداد
3,173,004(98%)
98(99%)
695,000(22%)
2(4%)
حجمحقوقیتعداد
50,000(2%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 131,051,727 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.56سرانه فروش حقیقی: 83,922,718 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.64
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
11
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
4
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,2781,2211,4701,835-
حمایت21,8351,8061,5532,216-
حمایت12,2762,2191,6362,4528,078
P2,8332,8042,8332,833-
مقاومت13,2743,2173,7993,2148,307
مقاومت23,8313,8023,8823,450-
مقاومت34,2724,2153,9653,831-


آخرین اخبار ومعلم

نمایش اخبار قدیمی‌تر