سغرب

سیمان‌غرب‌

1401/05/22 01:58:19
پایانی:17,840
(0%)
آخرین:17,630
(-1.17%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:844,119
16,77018,910
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
18,149
17,650
17,800
100,0001
1290
17,640
17,840
2,4331
14,640
17,560
17,850
2851
35,581(99%)
15(94%)
حجمحقیقیتعداد
35,881(100%)
16(100%)
300(1%)
1(6%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 42,317,669 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.06سرانه فروش حقیقی: 40,007,315 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.95
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
13
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت313,16012,90513,69214,990-
حمایت214,99014,86213,95516,193-
حمایت116,31016,05514,21716,93652,890
P18,14018,01218,14018,140-
مقاومت119,46019,20521,04219,34353,400
مقاومت221,29021,16221,30420,086-
مقاومت322,61022,35521,56721,290-


آخرین اخبار سغرب

نمایش اخبار قدیمی‌تر