سغرب

سیمان‌غرب‌

1402/09/06 09:34:46
پایانی:41,980
(0%)
آخرین:41,900
(-0.19%)

تعداد معاملات:71
حجم:20,440
ارزش معاملات:858M
حجم مبنا:356,633
39,05044,910
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,151
41,900
42,100
3,2232
41,100
41,890
42,200
5221
41,120
41,850
42,230
10,5002
1,744(7%)
4(57%)
حجمحقیقیتعداد
20,047(78%)
8(89%)
23,803(93%)
3(43%)
حجمحقوقیتعداد
5,500(22%)
1(11%)
سرانه خرید حقیقی: 18,303,280 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.17سرانه فروش حقیقی: 105,196,632 تومانقدرت فروش حقیقی: 5.75
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
7
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت323,72624,76027,59528,363-
حمایت228,36328,88028,54032,695-
حمایت135,06636,10029,48535,371122,660
P39,70340,22039,70339,703-
مقاومت146,40647,44054,05444,035125,310
مقاومت251,04351,56054,99946,711-
مقاومت357,74658,78055,94551,043-


آخرین اخبار سغرب

نمایش اخبار قدیمی‌تر