سیلام

سیمان‌ ایلام‌

1402/09/06 09:36:36
پایانی:27,360
(4.74%)
آخرین:26,910
(3.02%)

تعداد معاملات:366
حجم:490,633
ارزش معاملات:13.11B
حجم مبنا:537,249
24,30027,940
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
21,578
26,910
27,220
14,8993
22,561
26,900
27,230
3551
36,825
26,800
27,240
94,9541
1,331,638(71%)
94(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,821,854(97%)
152(99%)
540,216(29%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
50,000(3%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 387,591,656 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.18سرانه فروش حقیقی: 327,933,720 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.85
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
11
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت314,25314,14016,41018,906-
حمایت218,90618,85017,16722,375-
حمایت123,33323,22017,92324,51882,890
P27,98627,93027,98627,986-
مقاومت132,41332,30037,59631,45584,280
مقاومت237,06637,01038,35233,598-
مقاومت341,49341,38039,11037,066-


آخرین اخبار سیلام

نمایش اخبار قدیمی‌تر