سیلام

سیمان‌ ایلام‌

1401/07/10 02:47:10
پایانی:7,000
(-0.28%)
آخرین:6,740
(-3.98%)

تعداد معاملات:90
حجم:212,474
ارزش معاملات:1.45B
حجم مبنا:2.13M
6,6707,370
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
122,200
6,730
6,770
9,3351
11,000
6,700
6,780
14,2531
43,951
6,680
6,800
1,9701
202,177(95%)
36(97%)
حجمحقیقیتعداد
212,474(100%)
41(100%)
10,297(5%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 39,312,194 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.08سرانه فروش حقیقی: 36,276,048 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.92
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
13
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,5065,4455,8176,313-
حمایت26,3136,2825,9416,882-
حمایت16,9966,9356,0657,23422,860
P7,8037,7727,8037,803-
مقاومت18,4868,4259,2948,37223,040
مقاومت29,2939,2629,4188,724-
مقاومت39,9769,9159,5429,293-


آخرین اخبار سیلام

نمایش اخبار قدیمی‌تر