سیلام

سیمان‌ ایلام‌

1401/03/02 11:49:29
پایانی:8,000
(-1.35%)
آخرین:7,710
(-4.93%)

تعداد معاملات:55
حجم:560,653
ارزش معاملات:4.34B
حجم مبنا:1.84M
7,7108,510
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
7,710
1,259,53845
000
7,800
8,1982
000
7,830
2,0001
560,653(100%)
34(100%)
حجمحقیقیتعداد
560,653(100%)
12(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 131,918,352 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.35سرانه فروش حقیقی: 373,768,666 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.83
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
15
خرید
8
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,0703,3754,1424,300-
حمایت24,3004,4524,3985,472-
حمایت16,1406,4454,6546,19723,840
P7,3707,5227,3707,370-
مقاومت19,2109,51511,3058,54224,510
مقاومت210,44010,59211,5619,267-
مقاومت312,28012,58511,81710,440-


آخرین اخبار سیلام

نمایش اخبار قدیمی‌تر