دفارا

داروسازي‌ فارابي‌

1401/04/16 20:19:37
پایانی:11,290
(0%)
آخرین:11,090
(-1.77%)

تعداد معاملات:136
حجم:317,354
ارزش معاملات:3.58B
حجم مبنا:1.32M
10,73011,850
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
32,077
11,090
11,180
5,0001
224,443
11,080
11,190
2,0001
158,664
11,060
11,270
3,9501
767,862(33%)
61(95%)
حجمحقیقیتعداد
787,590(34%)
80(96%)
1,551,011(67%)
3(5%)
حجمحقوقیتعداد
1,531,283(66%)
3(4%)
سرانه خرید حقیقی: 142,117,409 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.28سرانه فروش حقیقی: 111,148,638 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.78
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,7734,0005,1607,866-
حمایت27,8667,4805,5469,639-
حمایت19,4138,6405,93310,73432,880
P12,50612,12012,50612,506-
مقاومت114,05313,28015,98614,27933,460
مقاومت217,14616,76016,37315,374-
مقاومت318,69317,92016,76017,146-


آخرین اخبار دفارا

نمایش اخبار قدیمی‌تر