دفارا

داروسازی‌ فارابی‌

1401/05/18 18:36:45
پایانی:10,360
(1.46%)
آخرین:10,620
(4.01%)

تعداد معاملات:235
حجم:662,192
ارزش معاملات:6.98B
حجم مبنا:1.48M
9,70010,720
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1531
10,530
10,630
741
23,417
10,250
10,650
9,8502
220,500
10,240
10,700
10,0001
662,192(100%)
45(100%)
حجمحقیقیتعداد
507,054(77%)
82(98%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
155,138(23%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 152,451,313 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.38سرانه فروش حقیقی: 64,061,944 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.42
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
12
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,0206,8707,4808,390-
حمایت28,3908,3157,6839,322-
حمایت19,4609,3107,8869,89731,240
P10,83010,75510,83010,830-
مقاومت111,90011,75013,17311,76231,630
مقاومت213,27013,19513,37612,337-
مقاومت314,34014,19013,58013,270-


آخرین اخبار دفارا

نمایش اخبار قدیمی‌تر