وگستر

گسترش سرمايه گذاري ايرانيان

1401/05/28 09:48:33
پایانی:2,910
(-4.65%)
آخرین:2,920
(-4.32%)

تعداد معاملات:708
حجم:14.17M
ارزش معاملات:41.24B
حجم مبنا:1
2,8693,235
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
355,129
2,920
2,950
200,0001
122
2,916
2,980
17,0001
15,000
2,915
2,998
18,3741
14,095,069(99%)
225(100%)
حجمحقیقیتعداد
6,228,171(44%)
121(98%)
75,000(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
7,941,898(56%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 182,296,225 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.22سرانه فروش حقیقی: 149,784,938 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.82
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
12
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,6801,6271,8422,165-
حمایت22,1652,1381,9142,494-
حمایت12,5422,4891,9862,6988,658
P3,0273,0003,0273,027-
مقاومت13,4043,3513,8533,3568,795
مقاومت23,8893,8623,9253,560-
مقاومت34,2664,2133,9973,889-


آخرین اخبار وگستر

نمایش اخبار قدیمی‌تر