وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

1401/05/22 06:51:19
پایانی:2,785
(0%)
آخرین:2,792
(0.25%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
2,6182,952
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2110,000
2,760
2,792
7301
582,500
2,759
2,794
6,2001
752,527
2,758
2,800
3,3941
3,249,439(97%)
99(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,626,296(79%)
94(98%)
90,000(3%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
713,143(21%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 91,410,986 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.17سرانه فروش حقیقی: 77,811,003 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.85
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0729111,2241,861-
حمایت21,8611,7801,3292,340-
حمایت12,3262,1651,4332,6368,308
P3,1153,0343,1153,115-
مقاومت13,5803,4194,1503,5948,461
مقاومت24,3694,2884,2543,890-
مقاومت34,8344,6734,3594,369-


آخرین اخبار وگستر

نمایش اخبار قدیمی‌تر