ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

1402/09/06 09:36:20
پایانی:1,584
(1.47%)
آخرین:1,594
(2.11%)

تعداد معاملات:140
حجم:3.78M
ارزش معاملات:6.04B
حجم مبنا:9.56M
1,4521,670
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
111,319
1,594
1,595
237,9471
187,276
1,593
1,601
150,4571
12,716
1,589
1,604
100,0001
6,200,194(100%)
29(100%)
حجمحقیقیتعداد
6,170,194(100%)
62(98%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
30,000(0%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 338,658,872 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.15سرانه فروش حقیقی: 157,638,504 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.47
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
12
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,1641,0931,2471,542-
حمایت21,5421,5061,2981,776-
حمایت11,7791,7081,3491,9226,084
P2,1572,1212,1572,157-
مقاومت12,3942,3232,6822,3916,172
مقاومت22,7722,7362,7332,537-
مقاومت33,0092,9382,7842,772-


آخرین اخبار ولساپا

نمایش اخبار قدیمی‌تر