شسپا

نفت سپاهان

1401/07/05 15:20:00
پایانی:3,027
(0.06%)
آخرین:3,031
(0.19%)

تعداد معاملات:518
حجم:7.08M
ارزش معاملات:21.48B
حجم مبنا:22.4M
2,8743,176
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,790
3,031
3,049
5,5032
255,463
3,030
3,054
64,8621
11,759
3,027
3,055
45,0001
3,130,410(29%)
100(96%)
حجمحقیقیتعداد
7,925,735(73%)
150(99%)
7,776,460(71%)
4(4%)
حجمحقوقیتعداد
2,981,135(27%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 94,757,510 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.59سرانه فروش حقیقی: 159,941,332 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.69
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
8
خرید
14
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
6
خرید
9
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,8172,8242,8732,908-
حمایت22,9082,9112,8902,983-
حمایت13,0143,0212,9063,0299,370
P3,1053,1083,1053,105-
مقاومت13,2113,2183,3333,1809,420
مقاومت23,3023,3053,3493,226-
مقاومت33,4083,4153,3663,302-


آخرین اخبار شسپا

نمایش اخبار قدیمی‌تر