شسپا

نفت سپاهان

1402/09/06 09:14:21
پایانی:4,701
(0%)
آخرین:4,672
(-0.61%)

تعداد معاملات:15
حجم:116,851
ارزش معاملات:546M
حجم مبنا:22.4M
4,4664,936
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
239,921
4,671
4,672
5,4062
251,493
4,670
4,680
21,5171
11,200
4,666
4,690
1,5952
129,051(100%)
6(100%)
حجمحقیقیتعداد
118,676(92%)
3(75%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
10,375(8%)
1(25%)
سرانه خرید حقیقی: 101,111,458 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.54سرانه فروش حقیقی: 185,965,292 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.84
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
10
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
7
خرید
6
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,4403,3653,8024,390-
حمایت24,3904,3523,9485,058-
حمایت15,1905,1154,0945,47117,830
P6,1406,1026,1406,140-
مقاومت16,9406,8657,8856,80818,000
مقاومت27,8907,8528,0317,221-
مقاومت38,6908,6158,1777,890-


آخرین اخبار شسپا

نمایش اخبار قدیمی‌تر