شسپا

نفت سپاهان

1401/07/09 14:36:32
پایانی:3,059
(0.55%)
آخرین:3,010
(-1.05%)

تعداد معاملات:872
حجم:28.53M
ارزش معاملات:87.28B
حجم مبنا:22.4M
2,8903,194
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
3,002
3,090
41,5005
1200,000
3,001
3,093
16,0482
599,934
3,000
3,094
9,3311
7,939,161(28%)
145(98%)
حجمحقیقیتعداد
20,126,386(71%)
285(99%)
20,592,408(72%)
3(2%)
حجمحقوقیتعداد
8,405,183(29%)
4(1%)
سرانه خرید حقیقی: 167,488,920 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.78سرانه فروش حقیقی: 216,023,209 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.29
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
8
خرید
14
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
6
خرید
9
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,8172,8242,8732,908-
حمایت22,9082,9112,8902,983-
حمایت13,0143,0212,9063,0299,370
P3,1053,1083,1053,105-
مقاومت13,2113,2183,3333,1809,420
مقاومت23,3023,3053,3493,226-
مقاومت33,4083,4153,3663,302-


آخرین اخبار شسپا

نمایش اخبار قدیمی‌تر