خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

1402/07/04 12:29:41
پایانی:5,320
(0%)
آخرین:5,270
(-0.93%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:7.96M
4,9505,690
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
35,500
5,440
5,440
20,0001
11,000
5,430
5,450
3,0001
11,000
5,420
5,460
10,0001
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
10
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
4
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36202151,0822,760-
حمایت22,7602,5571,3714,085-
حمایت14,0903,6851,6604,90415,990
P6,2306,0276,2306,230-
مقاومت17,5607,1559,1797,55516,260
مقاومت29,7009,4979,4688,374-
مقاومت311,03010,6259,7579,700-


آخرین اخبار خاهن

نمایش اخبار قدیمی‌تر