خاهن

آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌

1401/04/09 15:33:43
پایانی:6,030
(-0.65%)
آخرین:6,030
(-0.65%)

تعداد معاملات:539
حجم:4.49M
ارزش معاملات:27.01B
حجم مبنا:5.76M
5,7106,430
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
519,605
6,000
6,030
8,0281
12,289
5,990
6,040
51,2513
21,861
5,980
6,060
3,0502
2,812,296(100%)
143(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,768,543(98%)
165(99%)
6,247(0%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
50,000(2%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 118,588,425 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.17سرانه فروش حقیقی: 101,177,662 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.85
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
8
خرید
12
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
7
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,3104,3304,6604,950-
حمایت24,9504,9604,7705,454-
حمایت15,6305,6504,8805,76518,720
P6,2706,2806,2706,270-
مقاومت16,9506,9707,7396,77419,300
مقاومت27,5907,6007,8497,085-
مقاومت38,2708,2907,9607,590-


آخرین اخبار خاهن

نمایش اخبار قدیمی‌تر