حخزر

کشتیرانی دریای خزر

1401/05/22 02:40:13
پایانی:15,930
(-0.62%)
آخرین:15,550
(-2.99%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:938,087
15,23016,830
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,687
15,550
15,850
2,0002
13,296
15,500
15,860
1,9081
35,965
15,450
15,870
1,9071
244,904(89%)
40(98%)
حجمحقیقیتعداد
274,904(100%)
35(100%)
30,000(11%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 97,533,018 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.78سرانه فروش حقیقی: 125,120,592 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.28
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,5436,6108,10011,456-
حمایت211,45610,9908,59713,733-
حمایت113,50312,5709,09315,13946,290
P17,41616,95017,41617,416-
مقاومت119,46318,53022,00619,69347,680
مقاومت223,37622,91022,50221,099-
مقاومت325,42324,49023,00023,376-


آخرین اخبار حخزر

نمایش اخبار قدیمی‌تر