حسیر

ریل سیر کوثر

1402/07/04 16:07:24
پایانی:13,350
(0.75%)
آخرین:13,440
(1.43%)

تعداد معاملات:814
حجم:3.85M
ارزش معاملات:51.45B
حجم مبنا:1
12,33014,170
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
130,000
13,370
13,440
9,3601
253,000
13,340
13,450
6,4912
37,915
13,330
13,460
7001
3,855,397(100%)
264(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,682,307(96%)
213(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
173,090(4%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 194,960,416 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.84سرانه فروش حقیقی: 230,792,480 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.18
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
11
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,5139,15510,09711,756-
حمایت211,75611,57710,41113,196-
حمایت113,28312,92510,72514,08644,780
P15,52615,34715,52615,526-
مقاومت117,05316,69518,89416,96645,250
مقاومت219,29619,11719,20817,856-
مقاومت320,82320,46519,52219,296-


آخرین اخبار حسیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر