حسير

ريل سير كوثر

1401/05/21 17:24:16
پایانی:17,320
(-2.86%)
آخرین:17,350
(-2.69%)

تعداد معاملات:302
حجم:803,579
ارزش معاملات:13.91B
حجم مبنا:1
16,77018,890
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
160,000
17,310
17,350
8,7002
18,254
17,300
17,390
8,1542
11,000
17,250
17,400
5,7991
1,393,528(92%)
201(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,262,150(83%)
151(99%)
125,765(8%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
257,143(17%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 120,079,129 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.83سرانه فروش حقیقی: 144,771,112 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.21
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,7667,9609,52512,703-
حمایت212,70312,30010,04715,094-
حمایت115,02614,22010,56816,57251,690
P18,96318,56018,96318,963-
مقاومت121,28620,48024,13121,35452,670
مقاومت225,22324,82024,65222,832-
مقاومت327,54626,74025,17525,223-


آخرین اخبار حسیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر