بفجر

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
3
خرید
16
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
3
خرید
9
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت317,79617,32018,47020,573-
حمایت220,57320,33518,85322,330-
حمایت122,39621,92019,23623,41672,340
P25,17324,93525,17325,173-
مقاومت126,99626,52029,20326,93072,780
مقاومت229,77329,53529,58628,016-
مقاومت331,59631,12029,97029,773-

آخرین اخبار بفجر

نمایش اخبار قدیمی‌تر