فسپا

گروه‌صنعتي‌سپاهان‌

1401/05/21 13:06:55
پایانی:12,550
(-0.39%)
آخرین:12,260
(-2.69%)

تعداد معاملات:203
حجم:900,939
ارزش معاملات:11.28B
حجم مبنا:1.19M
11,97013,230
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
16,754
12,260
12,400
1,5631
212,910
12,250
12,550
30,0001
112,500
12,240
12,560
12,6002
552,608(100%)
82(100%)
حجمحقیقیتعداد
452,608(82%)
73(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
100,000(18%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 84,575,980 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.09سرانه فروش حقیقی: 77,811,375 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.92
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,7902,9904,5357,680-
حمایت27,6807,2805,05010,040-
حمایت19,9709,1705,56511,49936,780
P13,86013,46013,86013,860-
مقاومت116,15015,35018,95416,22037,400
مقاومت220,04019,64019,46917,679-
مقاومت322,33021,53019,98520,040-


آخرین اخبار فسپا

نمایش اخبار قدیمی‌تر