فسپا

گروه‌صنعتی‌سپاهان‌

1401/05/22 16:24:04
پایانی:12,990
(3.5%)
آخرین:12,950
(3.18%)

تعداد معاملات:295
حجم:1.19M
ارزش معاملات:15.48B
حجم مبنا:1.19M
11,93013,170
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1392
12,820
12,950
5,5002
1494
12,810
12,960
15,0002
15,000
12,770
12,980
10,0001
1,086,970(91%)
90(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,036,226(87%)
117(99%)
104,722(9%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
155,466(13%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 156,886,003 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.36سرانه فروش حقیقی: 115,047,655 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.73
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,7902,9904,5357,680-
حمایت27,6807,2805,05010,040-
حمایت19,9709,1705,56511,49936,780
P13,86013,46013,86013,860-
مقاومت116,15015,35018,95416,22037,400
مقاومت220,04019,64019,46917,679-
مقاومت322,33021,53019,98520,040-


آخرین اخبار فسپا

نمایش اخبار قدیمی‌تر