وپویا

سرمایه گذاری پویا

1402/09/15 10:44:50
پایانی:3,391
(-0.7%)
آخرین:3,382
(-0.96%)

تعداد معاملات:212
حجم:789,828
ارزش معاملات:2.67B
حجم مبنا:1
3,1763,654
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,479
3,382
3,400
2281
28,411
3,381
3,412
2281
39,603
3,380
3,413
13,1722
795,511(100%)
44(100%)
حجمحقیقیتعداد
795,282(100%)
140(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
229(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 61,308,586 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.18سرانه فروش حقیقی: 19,262,866 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.31
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
12
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38615801,1002,181-
حمایت22,1812,0401,2732,975-
حمایت12,9402,6591,4463,46511,051
P4,2604,1194,2604,260-
مقاومت15,0194,7385,9515,05411,185
مقاومت26,3396,1986,1245,544-
مقاومت37,0986,8176,2976,339-


آخرین اخبار وپویا

نمایش اخبار قدیمی‌تر