وپویا

سرمایه گذاری پویا

1401/05/18 18:05:23
پایانی:2,013
(0.14%)
آخرین:2,017
(0.34%)

تعداد معاملات:481
حجم:1.78M
ارزش معاملات:3.61B
حجم مبنا:7.61M
1,8902,130
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
111,691
2,004
2,019
5,5361
110,000
1,998
2,020
4562
15,000
1,991
2,029
2281
1,751,498(98%)
87(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,783,743(100%)
327(99%)
32,702(2%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
457(0%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 40,526,039 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.69سرانه فروش حقیقی: 10,980,656 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.27
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
11
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
7
خرید
5
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,3581,3161,4351,640-
حمایت21,6401,6191,4751,822-
حمایت11,8361,7941,5151,9356,055
P2,1182,0972,1182,118-
مقاومت12,3142,2722,5502,3006,173
مقاومت22,5962,5752,5902,413-
مقاومت32,7922,7502,6302,596-


آخرین اخبار وپویا

نمایش اخبار قدیمی‌تر