وپویا

سرمایه گذاری پویا

1402/09/06 09:15:13
پایانی:3,184
(-0.21%)
آخرین:3,183
(-0.25%)

تعداد معاملات:18
حجم:7,591
ارزش معاملات:24.07M
حجم مبنا:1
2,9683,414
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,744
3,190
3,230
3,0031
345,261
3,186
3,231
10,0002
13,129
3,184
3,232
18,0032
8,837(93%)
6(86%)
حجمحقیقیتعداد
9,519(100%)
16(100%)
682(7%)
1(14%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 4,689,501 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.48سرانه فروش حقیقی: 1,894,281 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.40
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
12
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38615801,1002,181-
حمایت22,1812,0401,2732,975-
حمایت12,9402,6591,4463,46511,051
P4,2604,1194,2604,260-
مقاومت15,0194,7385,9515,05411,185
مقاومت26,3396,1986,1245,544-
مقاومت37,0986,8176,2976,339-


آخرین اخبار وپویا

نمایش اخبار قدیمی‌تر