فپنتا

سپنتا

1401/02/31 07:06:52
پایانی:724,560
(0%)
آخرین:726,930
(0.32%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:21,669
688,340760,780
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
168
726,930
729,900
1592
116
726,060
729,930
71
11,981
715,000
729,990
6002
112,378(85%)
413(100%)
حجمحقیقیتعداد
100,922(77%)
250(99%)
19,477(15%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
30,933(23%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 197,154,004 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.67سرانه فروش حقیقی: 292,496,177 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.48
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
12
خرید
11
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
6
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3141,303177,945269,442287,656-
حمایت2287,656305,977299,966427,464-
حمایت1507,293543,935330,453513,8382,126,930
P653,646671,967653,646653,646-
مقاومت1873,283909,9251,123,406793,4542,176,930
مقاومت21,019,6361,037,9571,153,893879,828-
مقاومت31,239,2731,275,9151,184,4171,019,636-


آخرین اخبار فپنتا

نمایش اخبار قدیمی‌تر