فپنتا

سپنتا

1401/07/05 14:21:58
پایانی:552,070
(0.01%)
آخرین:553,210
(0.22%)

تعداد معاملات:1,960
حجم:350,479
ارزش معاملات:193B
حجم مبنا:25,911
524,400579,580
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
118
553,210
559,800
101
141
553,200
560,000
1,3801
1200
550,000
560,110
3481
324,846(93%)
573(99%)
حجمحقیقیتعداد
350,479(100%)
467(100%)
25,633(7%)
7(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 312,980,333 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.76سرانه فروش حقیقی: 414,323,215 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.32
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
13
خرید
10
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
11
خرید
5
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3231,380249,060305,050325,680-
حمایت2325,680334,520323,728411,232-
حمایت1455,340473,020342,384464,0871,750,260
P549,640558,480549,640549,640-
مقاومت1679,300696,980827,615635,1921,811,570
مقاومت2773,600782,440846,271688,047-
مقاومت3903,260920,940864,950773,600-


آخرین اخبار فپنتا

نمایش اخبار قدیمی‌تر